Thanh Hóa: Bố trí hơn 800 điểm chi tiền hỗ trợ dân gặp khó vì dịch Covid-19

(Dân trí) - Bưu điện tỉnh Thanh Hóa cho biết, hơn 800 điểm và hơn 1.100 nhân viên sẽ thực hiện chi trả tiền hỗ trợ dịch Covid-19 cho các đối tượng theo Quyết định 42/NQ-CP.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trịnh Phương Nam - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Thanh Hóa - cho biết: “Trước đây, việc chi trả cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội được bố trí tại khoảng 650 điểm cùng từ 800 - 900 nhân viên thực hiện".

Tuy nhiên, việc chi trả cho các đối tượng ảnh hưởng vì dịch Covid-19 tăng thêm rất nhiều. Để đảm bảo công tác chi trả nhanh và kịp thời, Bưu điện sẽ bố trí giãn cách với trên 800 điểm chi trả và hơn 1.100 nhân viên thực hiện.

Cũng theo ông Nam, ngay khi có danh sách các đối tượng được thụ hưởng hỗ trợ và ngân sách chuyển về, hệ thống cán bộ Bưu điện sẽ thực hiện việc chi trả sớm nhất đến với người dân.

Thanh Hóa: Bố trí hơn 800 điểm chi tiền hỗ trợ dân gặp khó vì dịch Covid-19 - 1

Công nhân bị mất việc làm cũng là một trong những đối tượng được hỗ trợ do dịch Covid-19.

Bưu điện tỉnh Thanh Hóa cũng xây dựng các phương án báo cáo UBND cấp huyện để UBND huyện có văn bản chỉ đạo các xã phối hợp, hỗ trợ với Bưu điện trong công tác chi trả. Việc này sẽ giúp đảm bảo các điều kiện tại nơi chi trả, sắp xếp thời gian hợp lý để giãn cách xã hội nhằm phòng chống dịch Covid-19...

"Để người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo không phải đi lại nhiều lần, ngay trước kỳ chi trả 2 - 3 ngày, chúng tôi cùng với UBND các xã, phường sẽ có thông báo cụ thể, hướng dẫn các thủ tục để người dân nắm được. Những người già, bệnh tật không đi lại được, cán bộ bưu điện chi trả sẽ đến trực tiếp từng nhà”, Phó Giám đốc Bưu điện thông tin thêm.

Theo số liệu thống kê, tỉnh Thanh Hóa có 72.225 đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 200.862 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: 539.161 (hộ nghèo: 112.527 người; hộ cận nghèo: 426.634 người). Tổng kinh phí dự kiến chi trả cho 3 nhóm đối tượng trên hơn 800 tỷ đồng.

Thực hiện kế hoạch 99/KH-UBND ngày 29/4 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, từ ngày mùng 1 đến 3/5, Thanh Hoá thực hiện niêm yết công khai danh sách đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn, nhà văn hóa thôn, bản, khu phố và hệ thống truyền thanh của cơ sở để người dân tham gia giám sát.

Ngày 4/5, UBND các xã, phường, thị trấn hoàn thành việc tổng hợp, báo cáo danh sách đối tượng được hỗ trợ và số lượng kinh phí hỗ trợ (3 tháng) về UBND huyện, thị xã, thành phố qua Phòng LĐ-TB&XH và Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Ngày 5/5, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ và dự toán kinh phí hỗ trợ cho các nhóm đối tượng gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Ngày 7/5, trên cơ sở quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ đối tượng để UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chi trả theo Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 8/5, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức chi trả 3 tháng hỗ trợ cho các đối tượng, đảm bảo hoàn thành trước ngày 10/5.

Bình Minh