Tạm đình chỉ công việc có phải là hình thức xử lý kỷ luật lao động?

Bà Phạm Nguyệt Minh hỏi, tạm đình chỉ công việc có phải là hình thức xử lý kỷ luật lao động không? Người lao động có thể vừa bị tạm đình chỉ công việc vừa bị xử lý kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 125 Bộ luật Lao động năm 2012 thì các hình thức xử lý kỷ luật lao động bao gồm: Khiển trách; Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng; cách chức; Sa Thải.

Như vậy, tạm đình chỉ công việc của người lao động không phải là hình thức xử lý kỷ luật lao động mà chỉ là một biện pháp cần thiết để ngăn ngừa người lao động gây khó khăn cho việc xác minh hành vi vi phạm của họ. Sau khi bị tạm đình chỉ công việc của người lao động, nếu người sử dụng lao động chứng minh được lỗi của người lao động thì có thể tiến hành xử lý kỷ luật lao động theo hành vi và mức độ vi phạm của người lao động đã được quy định trong nội quy lao động.

Theo Chinhphu.vn

Tin liên quan