Sửa Luật Lao động: Những kiến nghị về tiền lương của Tổng LĐLĐ VN

(Dân trí) - Theo kế hoạch, Dự thảo sửa đổi Luật Lao động 2012 sẽ được các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu thông qua tại Kỳ họp tháng 10 tới đây. Trong các nhóm nội dung của dự thảo, vấn đề về tiền lương, bổ sung chế độ của người lao động thu hút nhiều góp ý của Tổng LĐLĐ VN.

Sửa Luật Lao động: Những kiến nghị về tiền lương của Tổng LĐLĐ VN - 1

Doanh nghiệp chủ động xây dựng thang, bảng lương

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động, uỷ viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ VN, cho biết: “Theo dự thảo sửa đổi Luật Lao động, Tổng LĐLĐ VN thống nhất quy định theo hướng hạn chế sự can thiệp của nhà nước vào quan hệ của các bên trong thị trường lao động; tạo điều kiện để doanh nghiệp có quyền chủ động trong quản trị doanh nghiệp liên quan đến việc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động trong sản xuất kinh doanh...”.

Đồng thời qua đó nâng cao sự chủ động thỏa thuận, thương lượng giữa đại diện người lao động và người sử dụng lao động để quyết định thang lương, bảng lương và định mức lao động.

Tuy nhiên, ông Lê Đình Quảng cũng lưu ý về tính cần thiết khi xây dựng lộ trình và bước đi phù hợp, tránh gây khó khăn cho doanh nghiệp cũng như bất lợi cho người lao động.

Sửa Luật Lao động: Những kiến nghị về tiền lương của Tổng LĐLĐ VN - 2

“Đồng thời, cần quy định có sự tham gia thỏa đáng của tổ chức đại diện người lao động trong quá trình xây dựng thang lương, bảng lương, chứ không chỉ là “tham khảo ý kiến” có tính chất hình thức như hiện nay, nên là “lấy ý kiến” - ông Lê Đình Quảng cho biết.

Giữ khái niệm lương tối thiểu vùng

Quan điểm của Tổng LĐLĐ VN thống nhất sửa đổi thành khái niệm “nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ” thành “mức sống tối thiểu”. Do yếu tố “nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ” khó xác định, gồm cả nhu cầu vật chất, nhu cầu tinh thần.

Tổng LĐLĐ VN đề nghị bổ sung vào dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi quy định giao Chính phủ là cơ quan có trách nhiệm xác định “mức sống tối thiểu” và thời điểm công bố “mức sống tối thiểu” làm căn cứ quan trọng để Hội đồng tiền lương quốc gia xác định mức tiền lương tối thiểu hàng năm.

Tuy nhiên, Tổng LĐLĐ VN cũng đề nghị vẫn giữ khái niệm mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường và phải đảm bảo “mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ”.

Ông Lê Đình Quảng cũng chi rằng: “Cần bỏ căn cứ xác định mức lương tối thiếu vùng là: “khả năng chi trả của doanh nghiệp”. Vì đây là yếu tố khó hiểu, khó định lượng, gây khó khăn cho Hội đồng lương quốc gia khi xác định. Mặt khác, năng suất lao động, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở khía cạnh nhất định cũng đã thể hiện được “sức sống”, sự phát triển và khả năng chi trả của doanh nghiệp”.

Sửa Luật Lao động: Những kiến nghị về tiền lương của Tổng LĐLĐ VN - 3

Được hưởng lương khi đi học Nghị quyết

Cũng liên quan tới nội dung tiền lương, Tổng LĐLĐ VN đề nghị bổ sung quy định vào dự thảo sửa đổi Luật Lao động, như: Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương từ 01 đến 02 ngày trong năm để học tập, nghiên cứu chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lý giải điều này, quan điểm của Tổng LĐLĐ VN cho rằng, một bộ phận không nhỏ người lao động vẫn còn thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật, không nắm được tình hình trong nước, thế giới, thờ ơ trước các vấn đề chính trị - xã hội của đất nước.

Điều này dẫn đến ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động chưa cao, dễ bị các phần tử cơ hội kích động, lôi kéo, gây bất ổn trong quan hệ lao động, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và của chính doanh nghiệp.

Ông Lê Đình Quảng cho biết: “Việc đề xuất cho người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương để học tập, nghiên cứu chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhằm góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức pháp luật của người lao động, hạn chế các vi phạm, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, xây dựng giai cấp công nhân “có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cao”.

Hoàng Mạnh

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM