Thứ tư, 01/06/2016 - 14:27

Sau 30/6: Liệu có kịp cấp thẻ BHYT mới cho 16,2 triệu người cần hỗ trợ

Dân trí

Còn 1 tháng nữa, sau ngày 30/6, việc gia hạn thẻ khám, chữa bệnh BHYT cho 16,2 triệu người thuộc diện ngân sách nhà nước hỗ trợ sẽ hết hạn. Việc hỗ trợ tiếp tục cho số đối tượng trên đang phải dựa vào thống kê theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020. Vậy, tiến độ triển khai có kịp thời hạn 30/6?

Sau 30/6: Liệu có kịp cấp thẻ BHYT mới cho 16,2 triệu người cần hỗ trợ - 1

PV Dân trí đã trao đổi với vấn đề này với ông Trần Đình Liệu - Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội VN.

“Theo nguyên tắc, các văn bản của Chính phủ chỉ cho phép gia hạn về sử dụng thẻ BHYT cũ cho 5 nhóm đối tượng (16,2 triệu người) được hỗ trợ tới ngày 30/6. Cơ bản trong 5 nhóm đối tượng trên đều được các tỉnh phê duyệt và đang làm thủ tục cấp thẻ BHYT theo tiêu chí mới. Ví dụ đối tượng người nghèo, cận nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều trong Quyết định 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đối tượng thuộc vùng dân tộc và miền núi khu vực khó khăn theo QĐ 204/QĐ-UBDT phê duyệt xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016 …” - ông Trần Đình Liệu cho biết.

Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất trong việc cấp thẻ BHYT cho nhóm đối tượng trên là việc BHXH VN chưa nhận được danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo thống kê mới.

Theo BHXH VN, trước ngày 1/1/2016, cả nước có 16,2 triệu người thuộc 5 nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí đóng thẻ BHYT, gồm: Gần 4 triệu người thuộc hộ gia đình nghèo, gần 3 triệu người thuộc hộ cận nghèo, gần 7 triệu người là người dân tộc thiểu số sống ở vùng kinh tế- xã hội khó khăn, hơn 2,4 triệu người sống ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn...

Được biết, Quyết định 539/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015 đã hết hạn. Cũng theo BHXH VN, Bộ LĐ-TB&XH chưa trình Chính phủ ký quyết định mới thay thế Quyết định số 539/2013/QĐ-TTg.

“Theo Quyết định 59/2015/QĐ-TT của Thủ tướng chính phủ, chuẩn nghèo đa chiều đã được áp dụng từ ngày 1/1/2016. Nhưng Chính phủ đã gia hạn thêm 6 tháng để các cơ quan chức năng có thể thống kê được danh sách đối tượng theo chuẩn mới. Nếu không có được cụ thể về số lượng và danh sách nhóm đối tượng thống kê theo chuẩn nghèo mới, quyền lợi của nhóm đối tượng người được hỗ trợ sẽ bị ảnh hưởng” - ông Trần Đình Liệu nói.

Để triển khai điều này, ông Trần Đình Liệu cho rằng, Bộ LĐ-TB&XH và UBND các tỉnh cần khẩn trương chỉ đạo việc khảo sát và thống kê danh sách xã thuộc diện bãi ngang ven biển. Về trách nhiệm của mình, ngành bảo hiểm xã hội cần tăng cường đôn đốc, phối hợp với các cấp để cùng triển khai.

Trả lời câu hỏi của PV Dân trí về trường hợp ngày 30/6, cơ quan BHXH chưa nhận được danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển nhận hỗ trợ theo chính sách theo mới, ông Trần Đình Liệu cho rằng: “Khi đó, cơ quan BHXH VN sẽ không có căn cứ để cấp thẻ BHYT mới. Đồng thời, việc đề xuất xin gia hạn thẻ BHYT cũ sẽ rất khó khả thì, vì đã 1 lần gia hạn trong giai đoạn 1/1-30/6/2016 rồi”.

Theo thống kê của BHXH VN, đối tượng người dân thuộc khu vực bãi ngang ven biển là 1/3 nhóm đối tượng với hơn 7,1 triệu người nhận hỗ trợ thẻ BHYT, gồm: Đối tượng dân tộc thiểu số vùng kinh tế xã hội khó khăn, đối tượng vùng dân tộc và miền núi.

Trong tháng 4, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi Bộ LĐ-TB&XH, Ủy Ban Dân tộc, Bộ Tài chính, Bộ Y tế về việc đồng ý gia hạn thẻ cho nhóm đối tượng ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng để mua thẻ BHYT năm 2015 theo kiến nghị của BHXH VN.

Công văn cũng yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH khẩn trương chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác định các đối tượng thụ hưởng theo Quyết định 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.

Đồng thời, Bộ LĐ-TB&XH xây dựng, trình Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc đối tượng đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Hoàng Mạnh