Thứ tư, 04/11/2020 - 06:55

Thanh Hoá:

Rà soát việc tham gia BHXH, BHYT tại hơn 2.700 doanh nghiệp

Dân trí

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa đã thành lập các tổ kiểm tra, rà soát việc tham gia BHXH, BHYT tại 2.751 doanh nghiệp.

Theo BHXH Thanh Hóa, thời gian qua, việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Thanh Hóa luôn nhận được sự quan tâm phối hợp chỉ đạo của UBND thành phố nói chung và UBND các phường, xã nói riêng, nhằm đảm bảo quyền lợi được thụ hưởng của người tham gia BHXH, BHYT, góp phần ổn định an sinh xã hội của địa phương.

Rà soát việc tham gia BHXH, BHYT tại hơn 2.700 doanh nghiệp - 1

Bảo hiểm xã hội Thanh Hóa đã thành lập các Tổ kiểm tra, rà soát việc tham gia BHXH, BHYT.

Tuy nhiên, hiện nay qua dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa vẫn còn 1.077 doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chưa tham gia BHXH và 1.500 doanh nghiệp tham gia đóng BHXH chưa đầy đủ cho người lao động.

Thực hiện chương trình phối hợp với UBND thành phố Thanh Hóa, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao năm 2020, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã thành lập các Tổ kiểm tra, rà soát việc tham gia BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp nêu trên, nhằm kịp thời chấn chỉnh và đôn đốc doanh nghiệp đăng ký tham gia BHXH, BHYT đầy đủ cho người lao động.

Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, BHXH Thanh Hóa cũng đã ban hành kế hoạch tổ chức kiểm tra rà soát, khai thác, phát triển người tham gia BHXH thông quan dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Mục đích của việc rà soát 2.751 doanh nghiệp để cập nhật dữ liệu vào phần mềm TST và khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thông qua dữ liệu với cơ quan Thuế. Trong đó có 174 đơn vị phải xác định tình trạng hoạt động, 1.077 đơn vị chưa tham gia đóng BHXH, 1.500 đơn vị tham gia đóng BHXH chưa đầy đủ cho người lao động.

Rà soát việc tham gia BHXH, BHYT tại hơn 2.700 doanh nghiệp - 2
Trong đó, rà soát tại 1.077 đơn vị chưa tham gia đóng BHXH.

Đồng thời, nhằm kịp thời chấn chỉnh, giải quyết vướng mắc và đôn đốc doanh nghiệp đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

BHXH Thanh Hoá sẽ lập biên bản kiểm tra và hướng dẫn đơn vị khắc phục theo quy định. Trường hợp phát hiện đơn vị có dấu hiệu hoặc cố tình vi phạm, có phương án báo cáo đề xuất với lãnh đạo ngành để tổ chức thanh tra chuyên ngành và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian kiểm tra, rà soát trong quý 4/2020, do Văn phòng, các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh Thanh Hóa tổ chức triển khai thực hiện.

Được biết, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị UBND thành phố chỉ đạo UBND các phường, xã phối hợp với các Tổ kiểm tra, rà soát của BHXH tỉnh thực hiện rà soát địa chỉ kinh doanh, kiểm tra xác định lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc để yêu cầu các doanh nghiệp tham gia BHXH cho người lao động theo quy định của pháp luật về BHXH, BHYT. 

Duy Tuyên

Đáng quan tâm