Thứ tư, 08/04/2020 - 11:32

Quảng Trị: Trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà từ ngày 16/4

Dân trí

Trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản đồng ý BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả.

Theo văn bản số 1436/UBND-VX do Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ông Hoàng Nam ký, nêu rõ, UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý để BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả.

Thời gian chi trả qua ATM từ ngày 6/4/2020; chi trả bằng tiền mặt trực tiếp tại nhà cho các đối tượng từ ngày 16/4 và hoàn thành trước ngày 10/5/2020.

Quảng Trị:  Trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà từ ngày 16/4 - 1

Quảng Trị thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả.

UBND tỉnh Quảng Trị giao BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh tổ chức thực hiện chi trả đúng chính sách, chế độ BHXH đối với người dân, đảm bảo an toàn tiền mặt và an toàn cho người dân trong phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với trường hợp có nhu cầu nhận tiền trước theo kế hoạch chi trả tại nhà của Bưu điện, người hưởng liên hệ trực tiếp với Bưu điện (Bưu điện cung cấp số điện thoại hoặc ứng dụng đăng ký) để đăng ký nhận tiền tại Bưu cục.

Cơ quan Bưu điện có trách nhiệm sắp xếp, bố trí thời điểm chi trả thích hợp để đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định.

UBND huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành địa phương, UBND các xã, phường thông báo và phối hợp, hỗ trợ cơ quan bưu điện trong việc thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng… về những thay đổi trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong mùa dịch; hỗ trợ Bưu điện trong việc cung cấp danh sách các gia đình thuộc diện cách ly và xác minh địa chỉ người hưởng trên địa bàn.

Đăng Đức