Quảng Trị: Đề nghị hỗ trợ hơn 12.700 lao động bị mất việc làm do Covid-19

(Dân trí) - Những lao động trên nằm trong diện đề nghị hỗ trợ bị mất việc làm, giảm sâu thu nhập do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng không được hỗ trợ theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 22/7, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị hỗ trợ kinh phí người lao động bị mất việc làm, giảm sâu thu nhập do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Số lượng đối tượng do Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị đề nghị hỗ trợ 12.716 người, với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người.

Quảng Trị: Đề nghị hỗ trợ hơn 12.700 lao động bị mất việc làm do Covid-19 - 1

Người lao động thị xã Quảng Trị nhận hỗ trợ.

Theo tờ trình, 6 nhóm đối tượng được đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, gồm: Nhóm người lao động trong ngành giáo dục là 1.070 người; nhóm lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tự chủ về tài chính phải tạm dừng hoạt động, đóng cửa theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Văn hóa - Thể thao - Du lịch và các đơn vị khác; nhóm lao động đánh giày, cắt tóc, gội đầu khoảng 2.490 người; nhóm lao động làm việc ở quán karaoke, quán internet khoảng 946 người.

Đặc biệt, nhóm lao động làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, thương mại, chăm sóc sức khỏe có giao kết hợp đồng lao động chiếm số lượng lớn, tới 6.602 người.

Nhóm đối tượng lái xe ô tô chở khách hoặc lái xe thuê không có hợp đồng là 596 người.

Quảng Trị: Đề nghị hỗ trợ hơn 12.700 lao động bị mất việc làm do Covid-19 - 2

Nhiều địa phương đã thực hiện việc chi trả kịp thời cho người dân.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị về tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, các địa phương đã hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo vào cuối tháng 5/2020.

Đối với nhóm đối tượng hộ kinh doanh, người lao động, người sử dụng lao động:

Báo cáo đến ngày 20/7 cho thấy, huyện Hướng Hóa là địa phương duy nhất trình danh sách đề nghị hỗ trợ 16 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương. UBND tỉnh đã phê duyệt kinh phí và huyện Hướng Hóa chi trả cho đối tượng này.

Với nhóm hộ kinh doanh có khai thuế dưới 100 triệu đồng, đến nay đã có 9/10 huyện, thị xã, thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với 327 hộ kinh doanh, với kinh phí 327 triệu đồng.

Với nhóm người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Đến nay, 6/10 huyện thị đã trình danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với 28 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, với kinh phí hỗ trợ 29 triệu đồng.

Đối với nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, các địa phương đã trình danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với 7.634 người, với kinh phí hơn 7,6 tỷ đồng. Trong đó, UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt 5.384 người, với kinh phí gần 5,4 tỷ đồng.

Các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg đã góp phần chia sẻ khó khăn, đảm bảo cuộc sống nhân dân, người lao động, góp phần ổn định xã hội, nhất là việc hỗ trợ kịp thời 4 nhóm đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo đã giúp cho người dân giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tin liên quan