Quân nhân phục viên được trợ cấp BHXH một lần

Chồng của tôi công tác trong quân đội, đóng BHXH từ ngày 4/2/2004, tổng thời gian công tác đóng BHXH là 11 năm 10 tháng. Chồng tôi mắc bệnh tâm thần phân liệt thể paranoid.

Chồng tôi được Hội đồng giám định của Bộ Quốc phòng giám định mất sức lao động do bệnh tật 61%, không đủ sức khỏe phục vụ quân đội và được đơn vị giải quyết hưởng chế độ phục viên đến hết ngày 30/11/2015 và được hưởng trợ cấp theo Thông tư số 157/2013/TT-BQP ngày 26/8/2013 của Bộ Quốc phòng.

Xin hỏi, chồng của tôi khi phục viên có được hưởng trợ cấp BHYT, BHXH không?

Trả lời:
 
Cục Chính sách, Bộ Quốc phòng trả lời vấn đề này như sau:
 

Theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt NamLuật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thì quân nhân phục viên được hưởng trợ cấp BHXH một lần hoặc nếu có nguyện vọng thì được bảo lưu thời gian tham gia BHXH theo quy định hiện hành của pháp luật về BHXH. Đề nghị chồng của bà Nguyễn Thị Phương liên hệ với đơn vị quản lý trước khi phục viên để được xem xét trả lời theo thẩm quyền.

Về chế độ BHYT, Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT thì khi sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã phục viên, nghỉ hưu hoặc chuyển ngành, nếu được công nhận là cựu chiến binh thì được Nhà nước mua BHYT và khi khám chữa bệnh đúng tuyến được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về BHYT. Đề nghị chồng bà liên hệ với Hội Cựu chiến binh địa phương nơi cư trú để được xem xét, hướng dẫn cụ thể.

Theo Chinhphu.vn

Bài liên quan
Đang được quan tâm