Thứ ba, 04/06/2019 - 07:24

Phạt hơn 5 tỷ đồng vi phạm BHXH, BHYT, BHTN

Dân trí

Qua 5 tháng đầu năm 2019, BHXH Việt Nam đã ban hành 161 quyết định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) với số tiền là 5.738 triệu đồng, trong đó số tiền đã thu về là 2.682 triệu đồng.

Phạt hơn 5 tỷ đồng vi phạm BHXH, BHYT, BHTN - 1

Theo BHXH Việt Nam, ước tính qua 5 tháng đầu năm, tổng số đơn vị sử dụng lao động được thanh tra kiểm tra của toàn ngành là 6.427 đơn vị, trong đó số đơn vị được thanh tra chuyên ngành là 2.589 đơn vị; số đơn vị được kiểm tra là 2.938 đơn vị.

Về đối tượng đóng, số lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian phải tham gia là 7.291 lao động; số tiền truy đóng do chưa đóng, đóng thiếu thời gian là 29.134 triệu đồng; số lao động đóng không đúng đối tượng, đóng thừa thời gian là 898 lao động; số tiền thoái thu, hoàn trả do đóng không đúng đối tượng là 1.185 triệu đồng.

Về mức đóng, số lao động đóng không đúng mức quy định là 7.577 lao động; số tiền truy đóng do đóng thiếu mức quy định là 7.299 triệu đồng.

Về phương thức đóng, số tiền các đơn vị được thanh tra kiểm tra nợ là 934.117 triệu đồng, số tiền nợ đơn vị đã nộp là 583.212 triệu đồng.

Kết quả xử lý vi phạm hành chính đã áp dụng: Ban hành là 161 quyết định xử phạt; số tiền xử phạt vi phạm hành chính phải thu là 5.738 triệu đồng; số tiền xử phạt vi phạm hành chính đã thu là 2.682 triệu đồng.

Hơn 10.000 hồ sơ nhận lương hưu

Trong tháng 5, ước toàn ngành đã giải quyết 10.503 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; 93.232 người hưởng trợ cấp 1 lần; 904.835 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Hoàng Mạnh