1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Phát động cuộc vận động nói không với tiêu cực trong cán bộ, công chức

(Dân trí) - Tổng LĐLĐ VN vừa phát động cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” vào chiều 24/7 tại Hà Nội. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình đã tới dự và chỉ đạo chương trình.

Phát động cuộc vận động nói không với tiêu cực trong cán bộ, công chức - 1

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình phát biểu

Đồng tình và đánh giá cao chủ trương của Tổng LĐLĐ VN trong phong trào thi đua thực hiện văn hoá công sở, Phó Thủ tướng thường trực cho rằng, để triển khai thực hiện thành công cuộc, tổ chức Công đoàn và mỗi đoàn viên phải là chủ thể tham gia phòng chống tiêu cực, tham nhũng, tham gia và lãnh đạo Ban thanh tra nhân dân giám sát việc thực thi phòng chống tiêu cực, tham nhũng tại từng đơn vị.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng thường trực nhấn mạnh việc xây dựng mô hình điểm, các cá nhân điển hình để nhân rộng trong toàn hệ thống, gắn việc thực hiện Cuộc vận động với các phong trào thi đua với các cuộc vận động khác, với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

Theo ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, những năm qua, phần lớn đoàn viên công đoàn là cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) luôn nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

“Tuy nhiên, điều đáng trăn trở và suy nghĩ cần thiết phải hành động, đó là một bộ phận không nhỏ CBCCVC có biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; có các hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền với người dân và doanh nghiệp để vụ lợi...” - ông Bùi Văn Cường cho biết.

Phát động cuộc vận động nói không với tiêu cực trong cán bộ, công chức - 2

Trên cơ sở đó, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao cho Tổng LĐLĐ VN xây dựng, phê duyệt và tổ chức Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

Sau một thời gian nghiên cứu, chuẩn bị công phu, tổ chức các hội thảo, lấy ý kiến của các ban, bộ, ngành Trung ương và 63 tỉnh, thành phố, đến nay Đề án đã được Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN phê duyệt.

Được biết, nội dung chính của Cuộc vận động gồm: Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Đồng thời, Tổng LĐLĐ VN cũng đề ra nội dung chính của Phong trào gồm: Đối với tập thể: Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; Đối với CBCCVC: Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, để đạt được mục tiêu trên, cần thực hiện tốt 5 nội dung sau: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của CBCCVC trong thực thi công vụ, ý thức gắn bó, tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân; Nâng cao chất lượng xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật; Nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của CBCCVC; Phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động trong CBCCVCC.

P.M