Nông dân giỏi với bí quyết bắt vải thiều “đẻ” trên thân

Ông Trần Văn Hành, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã nghiên cứu ra giải pháp cho vải thiều ra hoa, đậu quả trên thân…

Những năm qua, Hội ND các cấp trong tỉnh Bắc Giang đã triển khai hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.


Thành công từ mô hình cho ra quả trên thân cây vải thiều đã mang lại cho ông Hành nhiều bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, giải Ba cuộc thi “Sáng tạo nhà nông” của Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang và giải Khuyến khích của Liên hiệp các Hội khoa học tỉnh Bắc Giang...Ảnh: Thu Hà.

Thành công từ mô hình cho ra quả trên thân cây vải thiều đã mang lại cho ông Hành nhiều bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, giải Ba cuộc thi “Sáng tạo nhà nông” của Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang và giải Khuyến khích của Liên hiệp các Hội khoa học tỉnh Bắc Giang...Ảnh: Thu Hà.

Phong trào này được các cấp Hội ND trong tỉnh gắn với xây dựng nông thôn mới, hình thành vùng sản xuất nông sản tập trung, mang tính hàng hóa; khuyến khích hội viên, nông dân sáng tạo; góp phần nâng cao đời sống, tăng thu nhập cho cán hội viên, nông dân.

Theo Hội ND tỉnh Bắc Giang, năm 2016, có 116.545 hộ nông dân đăng ký danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 116,5% kế hoạch; 95.000 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 105,6% kế hoạch. Đến nay có 10/10 huyện, thành Hội đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.


Với giải pháp cho vải thiều ra hoa, đậu quả trên thân, năm nào vườn vải nhà ông Hành cũng được mùa với sản lượng đạt từ 20 - 30 tấn quả, thu về khoảng 500 triệu – 600 triệu đồng/năm. Ảnh: Đức Thọ.

Với giải pháp cho vải thiều ra hoa, đậu quả trên thân, năm nào vườn vải nhà ông Hành cũng được mùa với sản lượng đạt từ 20 - 30 tấn quả, thu về khoảng 500 triệu – 600 triệu đồng/năm. Ảnh: Đức Thọ.

Qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi. Tiêu biểu như các sản phẩm đạt danh hiệu “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu” năm 2016 như vải thiều, Mỳ Chũ (Lục Ngạn), lúa thơm (Yên Dũng)…Nhiều cán bộ, hội viên, nông dân giỏi đã sáng tạo trong lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy việc nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp trọng điểm của tỉnh. Điển hình là ông Trần Văn Hành, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn đã nghiên cứu ra giải pháp cho vải thiều ra quả trên thân…

Để tạo điều kiện cho nông dân thực hiện phong trào, các cấp Hội ND tỉnh Bắc Giang đã tích cực phối hợp với các cấp, các ngành, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ nông dân về khoa học kỹ thuật, kiến thức canh tác, sản xuất kinh doanh, quản lý, giao lưu và diễn đàn cho cán bộ, hội viên, nông dân.

Năm 2017, các cấp Hội ND tỉnh Bắc Giang tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Các cấp Hội ND trong tỉnh phấn đấu ngày càng nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương và cấp tỉnh; đáp ứng khả năng cạnh tranh hàng hóa trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế; tạo nhiều việc làm cho người lao động, nhất là ở khu vực nông thôn; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới…

Theo Danviet.vn

Bài liên quan
Đang được quan tâm