1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Như thế nào là người có công với cách mạng?

Bố của ông Nguyễn Hưng (Bắc Giang) nhập ngũ năm 1965, có 16 năm làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, được Nhà nước Lào tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương. Ông Hưng hỏi, Nhà nước Lào hoặc Việt Nam có chính sách cho những người được tặng Huân, Huy chương như nêu trên không?

Ông Hưng cũng muốn biết, nếu Nhà nước có chi trả chế độ cho những người có Huân, Huy chương tham gia kháng chiến tại Lào thì hiện nay đã thực hiện chi trả chưa? Nếu được chi trả thì trường hợp bố ông đã chết có được truy hưởng không?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời ông Hưng như sau:

Người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng là những người đã có thành tích trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế là người hoạt động kháng chiến trước ngày 30/4/1975.

Ông Hưng có thể tham khảo các các quy định về đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh, thủ tục hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia tại Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia và Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 1/8/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia hoặc liên hệ với cơ quan thi đua khen thưởng ở địa phương để được hướng dẫn chi tiết.

Theo Chinhphu.vn