Người lao động sẽ được trả lương trong thời gian đình công

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa trình lên Chính phủ Dự án Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các cuộc đình công với nhiều nội dung được sửa đổi nhằm khắc phục những tồn tại trong việc giải quyết đình công ngày càng tăng như hiện nay.

Theo dự thảo pháp lệnh mới, người lao động sẽ được trả lương và bảo đảm các quyền lợi khác trong thời gian tham gia cuộc đình công hợp pháp, có nội dung yêu cầu về quyền, lợi ích hợp pháp. Tuy nhiên, để bảo đảm bình đẳng, dự thảo pháp lệnh cũng quy định người sử dụng lao động có quyền không trả lương và các quyền lợi khác nếu cuộc đình công được tiến hành mà chưa qua các thủ tục hòa giải, trọng tài theo quy định.

 

Bộ cũng đề nghị Chính phủ sớm xem xét, trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động ngày càng tăng hiện nay (đến năm 2010 sẽ có 20 triệu lao động làm công ăn lương).

 

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Đang được quan tâm