Nghỉ việc trong thời gian chờ cấp sổ BHXH, xử lý thế nào?

Công ty của bà Mai Thúy Lộc (Bình Dương) có 2 công nhân xin tham gia BHXH vào tháng 6/2018, đã báo tăng BHXH. Trong thời gian chờ cấp sổ BHXH và thẻ BHYT, công nhân có việc đột xuất nên xin cắt BHXH để ngày 30/6/2018 nghỉ việc về quê.

Bà Lộc hỏi, bà phải báo giảm BHXH như thế nào khi chưa có sổ BHXH và số bảo hiểm? Doanh nghiệp có phải đóng tiền bảo hiểm của công nhân đó trong tháng 6/2018 không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1; Khoản 3, Điều 2; Khoản 2, Điều 3; Khoản 2, Điều 21; Khoản 3, Điều 85; Khoản 4, Điều 86 Luật BHXH năm 2014; Khoản 2, Điều 3; Điểm a, Khoản 1; Khoản 1 và Khoản 2, Điều 15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014 ; Khoản 2, Điều 41; Khoản 1, Điều 43; Khoản 2, Điều 44; Điều 58 Luật Việc làm ; Khoản 1, Điều 43; Khoản 1, Điều 44 Luật An toàn, vệ sinh lao động , trường hợp bà hỏi không nêu rõ thời điểm người lao động vào làm việc và nghỉ việc trong tháng 6/2018.

Do vậy, đối với trường hợp 2 công nhân thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động mà không làm việc, không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng 6/2018 thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tháng 6/2018.

Đối với trường hợp 2 công nhân không làm việc, không hưởng tiền lương dưới 14 ngày làm việc trong tháng 6/2018 thì phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tháng 6/2018.

Theo Chinhphu.vn

Đang được quan tâm