Thứ tư, 10/05/2017 - 06:55

Nghỉ việc theo chế độ 176 có được đóng tiếp BHXH?

Ông Hoàng Đức Hường (tỉnh Quảng Trị) sinh năm 1959, đóng BHXH từ năm 1976, đến năm 1990 thôi việc theo Quyết định số 176/HĐBT. Khi nghỉ việc, ông chưa hưởng chế độ gì từ BHXH. Ông Hường hỏi, nay ông có được hưởng chế độ gì không? Có được đóng tiếp BHXH để đủ 20 năm không?

Có thể đóng BHXH tự nguyện sau khi nghỉ việc Nhận trợ cấp thất nghiệp vẫn được đóng tiếp BHXH... Doanh nghiệp ngừng hoạt động, đóng tiếp BHXH thế nào? Có được trợ cấp 1 lần khi dừng đóng BHXH... Có thể đóng BHXH tự nguyện sau khi nghỉ việc

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Trường hợp ông Hường có thời gian làm việc từ năm 1976 đến năm 1990 (14 năm) đã được giải quyết trợ cấp thôi việc theo Quyết định số 176/HĐBT ngày 9/10/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về sắp xếp lại lao động trong các đơn vị kinh tế quốc doanh thì thời gian làm việc từ năm 1976 đến năm 1990 không được xem xét, giải quyết hưởng BHXH theo quy định hiện hành.

Hiện nay, ông Hường đã 57 tuổi, để được hưởng BHXH, ông có thể tham gia đóng BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm đóng BHXH để được hưởng lương hưu. Đề nghị ông liên hệ cơ quan BHXH địa phương để được hướng dẫn cụ thể về phương thức tham gia BHXH.

Theo Chinhphu.vn