Thứ ba, 24/07/2018 - 10:37

Nghề phổ biến và tác động của kỷ nguyên số

Dân trí

Từ 24 - 25/7 tại TP Huế, Bộ LĐ-TB&XH, Cơ quan cung cấp Dịch vụ Việc làm Công Việt Nam và Hiệp hội Dịch vụ Việc làm Công Thế giới đã tổ chức hội thảo quốc tế “Nghề phổ biển nhất trên thị trường lao động hiện nay và sự biến động dưới tác động của kỷ nguyên số - Vai trò của Dịch vụ Việc làm Công”.

Hiện tại, toàn cầu hoá thị trường lao động và những tác động của kỷ nguyên số đã làm tăng nhu cầu về dữ liệu nghề nghiệp có thể so sánh được trên toàn cầu, nhưng vẫn có sự khác biệt về các cách phân loại ngành nghề giữa các nước.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, để đáp ứng nhu cầu nói trên, các tổ chức dịch vụ Việc làm Công (PES) cần có cách phân loại càng gần với tiêu chuẩn phân loại nghề quốc tế (ISCO) càng tốt. Việc phân loại nghề được sử dụng cho mục đích thu thập và phổ biến thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, như: Tổng điều tra dân số, điều tra lực lượng lao động và các khảo sát hộ gia đình, khảo sát người sử dụng lao động và các nguồn khác...

Ngoài ra, kết quả phân loại cũng được sử dụng bởi PES và các cơ quan chính phủ khác trong các hoạt động như kết nối người tìm việc với việc làm trống, lập kế hoạch đào tạo, báo cáo tai nạn nghề nghiệp, quản lý hoạt động bồi thường lao động và quản lý di cư liên quan đến việc làm.

Hội thảo quốc tế “Nghề phổ biển nhất trên thị trường lao động hiện nay và sự biến động dưới tác động của kỷ nguyên số - Vai trò của Dịch vụ Việc làm Công”.
Hội thảo quốc tế “Nghề phổ biển nhất trên thị trường lao động hiện nay và sự biến động dưới tác động của kỷ nguyên số - Vai trò của Dịch vụ Việc làm Công”.

Đặc biệt, PES muốn thu thập thêm thông tin mô tả hoặc thông tin đã được mã hóa về nội dung công việc, những kỹ năng cân thiết, cũng như các mối liên kết với khung năng lực quốc gia và những mô tả chi tiết hơn về các nghề. Các loại thông tin này đều phục vụ cho việc hướng dẫn và đào tạo nghề, phát triển các chương trình dạy nghề, dịch vụ việc làm, hoặc phân tích các nhu cầu nghề nghiệp cụ thể.

Có hàng ngàn nghề nghiệp trên thị trường lao động hiện nay và rất khó để có thể thu thập được hết thông tin của chúng và cũng rất khó để đánh giá kỷ nguyên số ảnh hưởng tới việc làm ở mức độ nào. Vì vậy, việc lựa chọn các nghề nghề phổ biến nhất có thể là cách tiếp cận tốt nhất mà PES có nhiệm vụ phải thực hiện.

Trên cơ sở đó, Bộ LĐ-TB&XH, Cơ quan cung cấp Dịch vụ Việc làm Công Việt Nam (với nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ người tìm việc trên thị trường lao động và góp phần nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp) đã quyết định tổ chức hội nghị quốc tế “Nghề phổ biển nhất trên thị trường lao động hiện nay và sự biến động dưới tác động của kỷ nguyên số - Vai trò của Dịch vụ Việc làm Công” nhằm chia sẻ kinh nghiệm về nội dung nêu trên.

Các đại biểu từ nhiều quốc gia trên thế giới về tham dự hội thảo quốc tế
Các đại biểu từ nhiều quốc gia trên thế giới về tham dự hội thảo quốc tế

Với mục tiêu đánh giá những vấn đề nêu trên và chia sẻ những điển hình tốt đã thành công trên thực tế, với sự bảo trợ của Hiệp hội Dịch vụ Việc làm Công Thế giới (WAPES) và với sự tham gia của đại diện từ các bên liên quan của Việt Nam, từ Trung ương đến địa phương, các đơn vị Nhà nước và tư nhân, bao gồm tập đoàn Manpower và các quốc gia khác cũng như các tổ chức quốc tế (ILO Việt Nam, Ngân hàng Thế giới - World Bank và Ngân hàng phát triển Châu Á - ADB), Bộ LĐ-TB&XH (MOLISA) chủ trì hội nghị với các mục tiêu chính:

Đưa ra các sáng kiến, giải pháp và chiến lược sáng tạo nhằm giải quyết tốt hơn việc thay đổi nghề nghiệp phổ biến nhất trên thị trường lao động dưới tác động của kỷ nguyên số trong quá trình triển khai các hành động, chương trình và giải pháp phù hợp với người tìm việc và nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, thông qua việc khuyến khích sự tham gia và trao đổi của các đại biểu và các diễn giả;

Nhiều mục tiêu chính về nghề phổ biến nhất trên thị trường lao động hiện nay được thảo luận
Nhiều mục tiêu chính về nghề phổ biến nhất trên thị trường lao động hiện nay được thảo luận

Mang lại các ý tưởng về cách giải quyết vấn đề và những thách thức chủ yếu phải đối mặt trong quá trình phát triển này thông qua các bài thuyết trình của đại diện các PES, cũng như các diễn giả đến từ các tổ chức khác về những điển hình tốt trong thực tiễn;

Tìm hiểu các phương pháp và những cách làm hiệu quả trong thực tiễn; Cung cấp một diễn đàn và khả năng kết nối cho các thành viên hiện tại của WAPES, các thành viên tiềm năng mới và những nhân tố chủ chốt trong lĩnh vực lao động và việc làm; Thúc đẩy việc trao đổi với các đối tác tiềm năng để phát triển các sáng kiến trong khu vực.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo quốc tế
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo quốc tế

Trong hơn 2 ngày diễn ra hội nghị, các đoàn đại biểu từ 20 quốc gia khác nhau sẽ thảo luận cách chia sẻ và phát triển Thông tin các ngành nghề phổ biến nhất và cách để phát triển chúng. Các đại biểu cũng sẽ xác định vai trò và trách nhiệm của PES trong việc triển khai công tác thu thập dữ liệu, phát triển và chia sẻ cơ sở dữ liệu tuyển dụng tại mỗi quốc gia thành viên.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, các đại biểu sẽ thảo luận để đưa ra những cách thức hiệu quả nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong việc đưa ra dự báo việc làm và cung cấp thông tin về xu hướng việc làm dưới tác động kỷ nguyên số, đồng thời để xác định vai trò của PES.

Đại Dương