1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nghệ An: Phấn đấu đạt 71% lao động qua đào tạo vào năm 2025

Hoàng Lam

(Dân trí) - Giai đoạn 2016-2020, Nghệ An đã giải quyết việc làm cho hơn 189.000 lao động. Trong giai đoạn tiếp theo, tỉnh này đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 37.000-38.000 lao động mỗi năm.

Tạo việc làm cho 189.000 lao động

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An, trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Nghệ An đã giải quyết việc làm cho hơn 189.000 lao động. Trong đó có hơn 65.000 lao động được giải quyết việc làm tại chỗ, hơn 56.000 lao động làm việc tại các tỉnh khác.

Đặc biệt, xuất khẩu lao động được xem là một mũi nhọn trong giải quyết việc làm của địa phương. Trung bình mỗi năm có hơn 13.500 lao động Nghệ An làm việc ở nước ngoài. Mỗi năm lực lượng này gửi về từ 400 - 500 triệu USD. Đây là nguồn ngoại tệ không nhỏ, đóng góp quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Nghệ An: Phấn đấu đạt 71% lao động qua đào tạo vào năm 2025 - 1
Người lao động tham gia tư vấn tại Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Nghệ An.

Chất lượng lao động Nghệ An đang dần được khẳng định trên thị trường việc làm trong và ngoài nước. Để đạt được điều đó, tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong chương trình phát triển nguồn nhân lực.

Theo Sở LĐ-TB&XH Nghệ An, tỷ lệ học sinh, sinh viên trình độ cao đẳng, trung cấp nghề có việc làm sau tốt nghiệp đạt từ 85 - 90%. Số lao động sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng có việc làm mới hoặc việc làm cũ với năng suất, thu nhập cao hơn đạt 76,3%.

Bên cạnh việc ban hành các chủ trương, chính sách nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp được quy hoạch, sắp xếp, đổi mới đáp ứng yêu cầu đào tạo.

Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo tại tỉnh Nghệ An ước đạt 78,6%. Trong năm 2020, tỉnh này có khoảng 65% lao động đã qua đào tạo. Trong 5 năm, năng suất lao động xã hội đã tăng xấp xỉ 30 triệu đồng/lao động/năm (từ 47,47 triệu đồng/lao động/năm 2015 lên khoảng 77,4 triệu đồng/lao động/năm 2020).

Chuyển dịch cơ cấu lao động có bước phát triển quan trọng. Nếu như năm 2016, tỉ lệ lao động nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tới 57,87% thì đến hết năm 2019 chỉ còn hơn 50% tổng số lao động. Cùng với đó, tỉ lệ lao động công nghiệp, xây dựng, dịch vụ không ngừng tăng, chiếm gần 48% vào năm 2019.

Sẽ có hơn 71% lao động đã qua đào tạo vào năm 2025

Tỉnh Nghệ An cũng đề ra nhiều mục tiêu cũng như giải pháp để thực hiện trong giai đoạn 2020-2025. Theo đó, tỉnh sẽ chú trọng phát triển và thu hút nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao được quan tâm hàng đầu, xây dựng nhiều chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các trung tâm đào tạo ngoại ngữ, đào tạo các kỹ năng thực hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong giảng dạy và học tập.

Nghệ An: Phấn đấu đạt 71% lao động qua đào tạo vào năm 2025 - 2
Đào tạo nguồn lao động chất lượng cao là ưu tiên của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

Bên cạnh đa dạng hóa các hình thức hợp tác, liên kết đào tạo trong và ngoài nước, tỉnh cũng sẽ chú trọng liên kết với các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp để đào tạo nhân lực theo nhu cầu sử dụng lao động. Mở rộng và phát triển các cơ sở dịch vụ giới thiệu việc làm kết nối cung cầu lao động và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các dự án mô hình, giải quyết việc làm.

Đồng thời, công tác xuất khẩu lao động tiếp tục được xác định là mũi nhọn trong tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Trong đó đặc biệt chú trọng các thị trường có trình độ, thu nhập cao như Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước Châu Âu…

Đến năm 2025, tỉnh Nghệ An phấn đấu tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 71,5%, trong đó có khoảng 31% lao động có bằng cấp, chứng chỉ theo quy định. Bình quân hàng năm giải quyết việc làm cho khoảng 37.000 - 38.000 lao động. Giảm tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống dưới 3% vào năm 2025.