Ngành Y tế cấm uống rượu, bia tại nơi làm việc

Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, trong đó, đưa quy định cấm uống rượu, bia tại nơi làm việc.

Bộ Y tế đã có Chỉ thị về việc tăng cường thực thi các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trong ngành y tế.

Ngày 14/6/2019, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 với mục địch phòng, tránh, giảm thiểu các hậu quả về sức khỏe, xã hội và kinh tế do sử dụng rượu bia gây ra.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả Luật phòng, chống tác hại của rượu bia, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị số 19/CT-BYT về việc tăng cường thực thi các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia trong ngành y tế.

Ngành Y tế cấm uống rượu, bia tại nơi làm việc - 1

 Đưa quy định cấm uống rượu, bia tại nơi làm việc.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong toàn ngành tăng cường thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Trong đó, đưa quy định cấm uống rượu, bia tại nơi làm việc; cấm uống rượu, bia ngay trước, trong thời gian làm việc và nghỉ giữa giờ làm việc và các quy định khác về phòng, chống tác hại của rượu, bia vào nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tiêu chuẩn xét thi đua, khen thưởng của các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị.

Nghiêm cấm việc mua, bán các sản phẩm rượu, bia tại cơ quan, đơn vị mình. Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm quy định không được mở mới điểm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ trong bán kính 100 mét tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở y tế.

Các cơ sở y tế căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ triển khai hiệu quả biện pháp sàng lọc phát hiện sớm, tư vấn, can thiệp giảm tác hại cho người có yếu tố nguy cơ với sức khỏe do uống rượu, bia; dự phòng, chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng cho người mắc bệnh hoặc rối loạn chức năng do uống rượu, bia; phòng, chống nghiện, tái nghiện rượu, bia.

Thanh tra Bộ Y tế, Thanh tra Sở Y tế tỉnh/TP trực thuộc T.Ư chủ động triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Theo Hà Linh

Kinh tế và Đô thị