1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Long An: Hơn 24.000 lao động được giải quyết việc làm

Xuân Hinh

(Dân trí) - Qua 10 tháng đầu năm, tỉnh Long An giải quyết việc làm cho 24.600 lao động. Hơn 29.000 lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền 548 tỷ đồng.

Long An: Hơn 24.000 lao động được giải quyết việc làm - 1

Hơn 24.000 lao động được giới thiệu việc làm tại Long An. 

Sở LĐ-TB&XHXH tỉnh Long An vừa có báo cáo kết quả thực hiện hoạt động ngành 10 tháng đầu năm trên địa bàn. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên hầu hết các lĩnh vực hoạt động về lao động việc làm đều bị ảnh hưởng. Nhiều biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 cũng được triển khai.

Về lĩnh vực việc làm, toàn tỉnh có 24.600 lao động đã được giải quyết việc làm (đạt 82% kế hoạch), giải quyết bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 29.000 lao động, với số tiền chi trợ cấp thất nghiệp 548 tỷ đồng. Sở cũng tổ chức điều tra lao động tiền lương tại 100 doanh nghiệp và điều tra thu thập thông tin cơ sở dữ liệu thị trường lao động năm 2020.

Long An: Hơn 24.000 lao động được giải quyết việc làm - 2

Long An giải quyết bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 29.000 lao động, với số tiền chi trợ cấp thất nghiệp 548 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB&XH cũng phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, rà soát, thẩm định đối tượng và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 18.662 lao động tự do với số tiền 13 tỷ đồng.

Sở còn hỗ trợ 513 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương với số tiền 923,4 triệu đồng; 39 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền 41 triệu đồng; 277 hộ kinh doanh, số tiền 277 triệu đồng.

Những tháng cuối năm, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An sẽ tiếp tục nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ người lao động. Đặc biệt, những lao động gặp khó khăn khi tìm kiếm việc làm cuối năm. Sở sẽ tăng cường hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm. Chú trọng tạo việc làm và tăng cường kỹ năng cho người lao động.

Long An: Hơn 24.000 lao động được giải quyết việc làm - 3
Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, thúc đẩy đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài.

Nhiều nhiệm vụ cũng được chú trọng trong các tháng cuối năm, như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; làm tốt công tác tạo nguồn, nhất là lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài. Quản lý chặt chẽ công tác đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; tăng cường quản lý, bảo vệ quyền lợi của người lao động làm việc ở nước ngoài, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Có giải pháp tập hợp và sử dụng hiệu quả đội ngũ lao động đã đi làm việc ở nước ngoài trở về nước.