Lấy ý kiến về quy định ký quỹ lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Dân trí

Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến dư luận xã hội về triển khai Quyết định thực hiện ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS

Theo đó, đối tượng áp dụng là người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS, ngân hàng Chính sách xã hội, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

Mức tiền ký quỹ là 100.000.000 đồng.

Người lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS phải ký quỹ để bảo đảm về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt Hợp đồng lao động tại Hàn Quốc (trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng để chuyển sang thị thực cư trú hợp pháp khác theo quy định pháp luật của Hàn Quốc).

Về thời điểm, thời hạn ký quỹ và ngân hàng ký quỹ: Dự thảo quy định người lao động thực hiện ký quỹ chậm nhất là 35 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc với Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ LĐ-TB&XH.

Thời hạn ký quỹ tối đa là 5 năm 6 tháng. Người lao động thực hiện ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn nơi người lao động đăng ký thường trú.

Dự thảo Quyết định quy định việc hỗ trợ vay vốn để ký quỹ: Người lao động thuộc đối tượng được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài có nhu cầu vay vốn được vay tối đa 100 (một trăm) triệu đồng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để ký quỹ, không phải thế chấp tài sản.

Thời hạn lấy ý kiến góp ý tới hết ngày 5/8/2019.

Hoàng Mạnh