Làm thế nào để duy trì BHXH liên tục?

Để duy trì BHYT và BHXH tham gia liên tục trong thời gian lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp chưa có việc làm thì người lao động có thể tham gia BHYT và BHXH tự nguyện tại địa phương.

Đến tháng 12/2017 bà Bảo Châu (TP. Hà Nội) đóng BHXH được 4 năm liên tục. Tháng 2/2018, bà nộp đơn đăng ký xin trợ cấp thất nghiệp.

Bà Châu hỏi, nếu bà nhận được trợ cấp thất nghiệp trong tháng 2 hoặc tháng 3/2018, thì có thể hiểu là bà sẽ được đóng BHYT từ thời điểm này và thời gian đóng BHYT của bà sẽ bị gián đoạn tháng 1/2018 không? Bà cần làm gì để duy trì liên tục?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội trả lời như sau:

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động: Theo Điều 49 Luật Việc làm 2013, người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên.

- Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày.

Theo Điều 53 Luật Việc làm 2013 thì tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây: Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp; Tìm được việc làm.

Để duy trì BHYT và BHXH tham gia liên tục trong thời gian lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp chưa có việc làm thì người lao động có thể tham gia BHYT tự nguyện và BHXH tự nguyện tại địa phương.

Theo Chinhphu.vn

Tin liên quan
Đang được quan tâm