Ký chính thức 1 năm rồi lại chuyển sang loại hợp đồng 3 tháng

Công ty đã ký hợp đồng chính thức 1 năm với nhân viên, sau khi hết hạn hợp đồng với nhân viên lại chuyển sang ký hợp đồng 3 tháng thì có đúng luật không?

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Hợp đồng 3 tháng đó có được coi là HĐ lao động chính thức không? Các chế độ về BHXH, BHTN và cá chế độ khác thì hợp đồng 3 tháng như vậy thì công ty có phải đóng cho nhân viên hay không?

Luật sư tư vấn:

Khoản 1, 2 Điều 22 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.”

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Như vậy, khi HĐLĐ hết thời hạn, 2 bên có quyền giao kết hợp đồng mới hoặc không tiếp tục giao kết hợp đồng hoặc thay đổi thời hạn của hợp đồng mới được ký kết.

Tuy nhiên, công ty phải lưu ý, không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác (Khoản 3 Điều 22 Bộ luật Lao động 2012).

Về chế độ bảo hiểm xã hội, điểm a Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2006 quy định:

“a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;” là đối tượng bắt buộc phải tham gia BHXH.

Theo Báo Vietnamnet.vn
Đang được quan tâm