Infographics: 3 chính sách tiền lương mới từ năm 2020

(Dân trí) - Năm 2020, người lao động được nhận nhiều chính sách tiền lương có lợi hơn với việc Quốc hội điều chỉnh lương cơ sở lên mức 1.600.000 đồng/tháng, lương tối thiểu vùng tăng từ 150.000-240.000 đồng trên 4 vùng và lương hưu tối thiểu cũng điều chỉnh tăng theo lương cơ sở mới.

Infographics: 3 chính sách tiền lương mới từ năm 2020 - 1

Đồ hoạ: Đỗ Ngọc Diệp

Nội dung: Hoàng Mạnh

Bài liên quan
Đang được quan tâm