Chủ nhật, 04/12/2016 - 09:16

Hưởng phụ cấp ưu đãi có được hưởng phụ cấp lâu năm?

Tôi công tác ở xã Đak Nhau (Bù Đăng, Bình Phước), là xã có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn kể từ năm 1998 đến nay.


Ảnh minh họa/internet

Ảnh minh họa/internet

Hiện nay, tôi đang được hưởng phụ cấp ưu đãi 70%, phụ cấp khu vực 0,7. Vậy tôi có được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đăc biệt khó khăn theo Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 không?

Trước đó, chúng tôi đã được hưởng phụ cấp này kể từ tháng 3/2011 đến tháng 10/2012 nhưng sau đó đã bị cắt từ tháng 11/2012 đến nay? - Kiều Thiên Hiếu (hieukieu***@yahoo.com.vn).

* Trả lời:

Nếu bạn chỉ đơn thuần hưởng phụ ưu đãi 70% vì đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn được Nhà nước công nhận mà không phải là hưởng phụ cấp thu hút thì các bạn sẽ được xem xét để hưởng phụ cấp lâu năm theo quy định tại Điều 5 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

Cụ thể: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn như sau:

- Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

- Mức 0,7 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;

- Mức 1,0 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Tuy nhiên, trước mắt theo chúng tôi, các bạn nên trực tiếp hỏi Phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ để được giải đáp thỏa đáng.

Theo Báo Giáo dục thời đại