Hơn 24.000 lượt người lao động quay trở lại Quảng Ninh làm việc

An Nhiên

(Dân trí) - Theo thống kê của tỉnh Quảng Ninh, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã đón tổng cộng hơn 24.000 lượt người lao động quay trở lại làm việc.

Hơn 24.000 lượt người lao động quay trở lại Quảng Ninh làm việc - 1

Tính đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã đón 24.070 lượt người lao động quay trở lại làm việc

Cụ thể, theo báo cáo của ngành chức năng tỉnh, tính đến ngày 23/2, tỉnh Quảng Ninh đã đón 24.070 lượt người lao động quay trở lại làm việc, hiện tại vẫn còn 7.500 người có nhu cầu quay trở lại Quảng Ninh làm việc.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và sớm đưa các đơn vị, doanh nghiệp đi vào sản xuất trở lại trong trạng thái bình thường mới, Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 đã có các chỉ đạo cụ thể như sau:

Đối với tất cả người lao động từ tỉnh Hải Dương và các ổ dịch tại các tỉnh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chủ động bố trí cơ sở cách ly tập trung tại đơn vị cho người lao động đủ 14 ngày; trường hợp đơn vị không có khả năng bố trí cơ sở cách ly, giao UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi người lao động đến làm việc bố trí cơ sở cách ly tập trung theo hình thức có thu phí đủ 14 ngày.

Người lao động tại Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại 188 đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.jpg

Hiện tại vẫn còn 7.500 người có nhu cầu quay trở lại Quảng Ninh làm việc.

Đối với người lao động từ tỉnh/ thành phố vùng không có dịch, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chủ động phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo người lao động nghiêm túc thực hiện tự cách ly tại nơi cư trú đủ 14 ngày hoặc cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính với Sars-CoV-2;  UBND cấp xã chịu trách nhiệm  quản lý, cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly theo quy định.

Riêng trường hợp người lao động có giấy xác nhận không dương tính với Sars-CoV-2 trong thời gian 7 ngày trước khi vào địa bàn Quảng Ninh thì được phép đi lại làm việc bình thường (không phải thực hiện cách ly tại nơi cư trú).