Hà Nội:

Hơn 165.000 lao động bị thiếu, mất việc làm do Covid-19

(Dân trí) - Năm 2020, Hà Nội có 4.204 đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng và 165.007 lao động bị thiếu hoặc mất việc làm do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Thống kê vừa được LĐLĐ TP Hà Nội công bố.

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (LĐLĐ TP Hà Nội), do tác động của đại dịch bệnh Covid-19, đã có 4.204 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch, tương ứng với 165.007 lao động bị tác động, mất hoặc thiếu việc làm.

Trong đó, 1.049 doanh nghiệp đã phải tạm dừng hoạt động. 520 trường học tư thục, cơ sở giáo dục ngoài công lập cũng bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19, với gần 40.000 cán bộ, giáo viên, người lao động bị mất hoặc thiếu việc làm, ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống.

Trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra 4 cuộc ngừng việc tập thể của công nhân lao động (giảm 01 vụ so với năm 2019) và 02 vụ phản ứng của công nhân lao động tại 02 doanh nghiệp trực thuộc các KCN&CX Hà Nội.

Hơn 165.000 lao động bị thiếu, mất việc làm do Covid-19 - 1

Trong năm 2020, Hà Nội có 165.007 lao động bị mất hoặc thiếu việc làm

Trước thực tế đó, LĐLĐ TP Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho CNLĐ tại các doanh nghiệp.

Cũng theo LĐLĐ TP Hà Nội, công tác tuyên truyền, vận động và tiếp cận đoàn viên, người lao động, đặc biệt người lao động trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và chưa có tổ chức Công đoàn còn gặp nhiều khó khăn.

Để khắc phục những khó khăn và phát huy những thành tựu đã đạt được, trong năm 2021, LĐLĐ TP Hà Nội sẽ tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động.

Cụ thể, LĐLĐ TP Hà Nội sẽ phối hợp với các Sở, ngành thành phố có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra từ 150-200 đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng lao động về thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật ATVSLĐ.

Đồng thời, công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tạo việc làm, tham gia sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp...