1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về Lao động lần thứ 16

Kim Anh

(Dân trí) - Ngày 26/10, tại Hà Nội, Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN (SLOM) lần thứ 16 đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về Lao động lần thứ 16 - 1

Phát biểu tại hội nghị, bà Hà Thị Minh Đức - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), đại diện đoàn Việt Nam cập nhật tiến độ thực hiện các hoạt động do Việt Nam chủ trì bao gồm 3 nội dung chính.

Về tiến trình xây dựng và thông qua Tuyên bố ASEAN về Phát triển Nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay và lộ trình thực hiện.

Theo đó, Tuyên bố đã được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36; lộ trình của Tuyên bố bao gồm các hành động/chương trình cụ thể nhằm triển khai; Tuyên bố cũng đã được thông qua tại Hội nghị cấp Bộ trưởng Lao động và Giáo dục về Phát triển Nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay ngày 16/9/2020 và sẽ được trình Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 ghi nhận vào cuối năm 2020.

Theo bà Hà Thị Minh Đức, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với các quốc gia thành viên và các tổ chức quốc tế có liên quan nhằm triển khai hiệu quả lộ trình thực hiện Tuyên bố trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng thông tin những nội dung về dự án Lồng ghép giới trong chính sách lao động và việc làm nhằm thúc đẩy việc làm bền vững cho tất cả mọi người. Bản hướng dẫn lồng ghép giới vào luật pháp và các chính sách lao động đã được hoàn thiện. Việt Nam thông tin sẽ tổ chức khóa đào tạo triển khai hướng dẫn vào đầu năm 2021.

Ngoài ra, nghiên cứu khu vực về sự thay đổi của bản chất quan hệ việc làm như một tác động của việc sử dụng khoa học công nghệ (ICT) và sự đầy đủ của pháp luật trong việc quy định các quan hệ lao động cũng được đưa ra tại hội nghị. Hiện Nghiên cứu đã được hoàn thiện và theo dự kiến, Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo chia sẻ báo cáo vào năm 2021.

Hội nghị SLOM lần thứ 16 ghi nhận cập nhật của Ban Thư ký ASEAN về tiến độ thực hiện các quyết định của các cuộc họp ASEAN liên quan tới SLOM bao gồm: Hệ thống giám sát dựa trên việc thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) gồm có Khung khổ báo cáo về việc thực hiện kế hoạch công tác của các cơ quan chuyên ngành ASCC, Báo cáo đánh giá giữa kỳ ASCC, xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2015 và Chuyến thăm khảo sát tới Đông Timo.

Tại Hội nghị, Ban thư ký cũng đã thông tin về Khung khổ phục hồi tổng thể ASEAN và kế hoạch tổng thể thực hiện Khung khổ trong thời gian tới.

Mục tiêu trọng tâm của Khung khổ nhằm đưa ra các ưu tiên của các cơ quan chuyên ngành thuộc các trụ cột của ASEAN và các bên liên quan bao gồm khu vực tư nhân, các đối tác đối thoại nhằm phối hợp để mở cửa lại nền kinh tế và đóng góp vào việc phục hồi và chủ động thích ứng của ASEAN.

Tại hội nghị lần này, các quốc gia thành viên đã xem xét và thống nhất các Kế hoạch công tác thuộc kênh lao động giai đoạn 2021-2025 bao gồm: Chương trình làm việc của các Bộ trưởng Lao động ASEAN giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch công tác của Nhóm công tác về các điển hình lao động tiên tiến nhằm tăng cường tính cạnh tranh trong ASEAN (SLOM-WG) 2021-2025, Kế hoạch công tác về An toàn vệ sinh lao động (ASEAN-OSHNET) 2021-2025, Kế hoạch công tác của Ủy ban thực hiện Tuyên bố ASEAN về Bảo vệ và Thúc đẩy quyền của người lao động di cư (ACMW) giai đoạn 2021-2025.

Tiếp theo Hội nghị SLOM lần thứ 16, các sự kiện khác bao gồm Hội nghị quan chức cấp cao về lao động ASEAN và 3 nước đối tác Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc (SLOM+3) và Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 26 sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày 27-28/10/2020 theo hình thức trực tuyến.