Thứ hai, 07/09/2020 - 16:04

Hỗ trợ hơn 1.500 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Dân trí

Liên đoàn Lao động Thanh Hóa đã có hướng dẫn chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Ngày 7/9, thông tin từ Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa, thực hiện Quyết định số 643/QĐ-TLĐ ngày 22/5/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã có công văn về việc hướng dẫn chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Hỗ trợ hơn 1.500 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 - 1
Có 1.509 hồ sơ đủ điều kiện hỗ trợ, với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 754 triệu đồng.

Theo đó, Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh này tổ chức, triển khai và xác định cụ thể trách nhiệm của từng cấp công đoàn trong việc xét hỗ trợ phải đúng đối tượng, không vụ lợi trong quá trình xét duyệt hồ sơ.

Thống kê của Liên đoàn lao động Thanh Hóa cho thấy, tính đến ngày 7/9/2020, có 13/35 đơn vị cấp trên trực tiếp cơ sở trình danh sách đề nghị xét hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Trong đó có 73 công đoàn cơ sở (16 công đoàn cơ sở doanh nghiệp, 57 công đoàn cơ sở trường học) đề nghị, với tổng số hồ sơ tiếp nhận (đợt 1) là 1.673 hồ sơ (công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp là 1.259 hồ sơ, công đoàn cơ sở khối trường học là 414 hồ sơ).

Trong quá trình rà soát, đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn đã đề ra, Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa xét có 1.509 hồ sơ đủ điều kiện hỗ trợ, với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 754 triệu đồng.

Duy Tuyên