Hà Tĩnh tuyển dụng hơn 1.000 giáo viên trong năm học 2020-2021

(Dân trí) - Cùng với việc điều động, biệt phái từ nơi thừa đến nơi thiếu, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tuyển dụng thêm 1.167 giáo viên trong năm học 2020–2021.

Hà Tĩnh tuyển dụng hơn 1.000 giáo viên trong năm học 2020-2021 - 1

Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký văn bản cho phép tuyển dụng 1.167 giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2020-2021

Ngày 8/10, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Trần Tiến Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký văn bản cho phép tuyển dụng 1.167 giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2020-2021.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương để UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện việc tuyển dụng 1.167 giáo viên, trong đó có 669 giáo viên bậc học mầm non, 399 giáo viên tiểu học, 99 giáo viên trung học cơ sở còn thiếu so với biên chế được UBND tỉnh giao.

Ngoài ra, UBND tỉnh đồng ý cho 5 huyện tuyển dụng chỉ tiêu bậc trung học cơ sở; 13/13 huyện, thành thị được tuyển dụng bậc mầm non, tiểu học.

Việc tuyển dụng giáo viên ở Hà Tĩnh sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, đánh giá, kiểm tra việc tuyển dụng giáo viên của UBND các huyện, thành phố, thị xã để tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Đến nay, sau khi thực hiện đề án sáp nhập trường, lớp Hà Tĩnh còn 628 trường học, giảm 72 cơ sở giáo dục công lập so với năm học 2019-2020, giảm 10,1% cơ sở giáo dục công lập so với năm 2015.

Bài liên quan
Đang được quan tâm