Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất đạt 420 triệu đồng

(Dân trí) - Khảo sát của Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, trong số 6.183 doanh nghiệp gửi báo cáo, nhóm doanh nghiệp dân doanh đã dẫn đầu về mức thưởng cho người lao động với con số 420 triệu đồng. Về lương tháng trong năm 2019, nhóm doanh nghiệp FDI dẫn đầu với mức lương 250 triệu đồng.

Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất đạt 420 triệu đồng - 1

Theo đó, khối doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng Tết Canh Tý bình quân là 4.400.000 đồng/người, tăng 4,7% với năm trước.

Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 420.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 680.000 đồng/người.

Đối với thưởng Tết dương lịch năm 2020, mức thưởng bình quân của nhóm là 750.000 đồng/người, tăng 13,6% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 39.518.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Tiếp sau là khối doanh nghiệp FDI với mức thưởng Tết cao nhất là 325.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 750.000 đồng/người. Mức thưởng Tết Canh Tý bình quân của nhóm doanh nghiệp này là 4.950.000 đồng/người, tăng 3,1% với năm trước.

Đứng thứ 3 là nhóm các công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với mức thưởng Tết Canh Tý cao nhất là 45.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 850.000 đồng/người. Mức thưởng Tết Canh Tý bình quân của nhóm là 4.000.000 đồng/người, tăng 5,3% so với năm trước.

Đối với thưởng Tết dương lịch năm 2020, mức thưởng bình quân đạt 1.100.000 đồng/người, tăng 4,7% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đối với thưởng Tết dương lịch năm 2020, mức thưởng bình quân của nhóm là 780.000 đồng/người, tăng 13 % so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 70.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 315.000 đồng/người.

Xếp cuối cùng là nhóm các công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước với mức thưởng Tết Canh tý cao nhất là 32.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 700.000 đồng/người. Mức thưởng Tết Canh Tý bình quân của nhóm là 4.100.000 đồng/người, tăng 2,5% so với năm trước.

Đối với thưởng Tết dương lịch năm 2020, mức thưởng bình quân của nhóm là 650.000 đồng/người, tăng 4,8% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 15.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.

So với mức thưởng Tết Kỷ Hợi (2019) tại Hà Nội, vị trí số 1 được thống kê đã hoán đổi. Nếu như năm 2018, mức thưởng cao nhất trong Tết Kỷ Hợi thuộc về khối doanh nghiệp FDI với số tiền là 396.100.000 đồng/người. Trong năm nay, mức thưởng Tết Canh tý cao nhất thuộc về nhóm doanh nghiệp dân doanh với con số 420.000.000 đồng/người.

Tuy nhiên, điểm chung nhất trong các cáo cáo thưởng Tết của 4 nhóm doanh nghiệp là mức thưởng Tết âm lịch bình quân đều tăng so với năm trước, từ 2,5 tới 5.3 %.

Mức lương năm 2019 cao nhất đạt 250 triệu đồng

Mức cao nhất:

Thống kê về tiền lương năm 2019 cho thấy, nhóm doanh nghiệp FDI dẫn đầu với mức lương tháng cao nhất đạt 250 triệu đồng, tiếp sau là nhóm doanh nghiệp dân doanh: 200 triệu đồng.

Đứng thứ 3, 4 lần lượt là nhóm các công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước và công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 186 triệu đồng và 45 triệu đồng.

Mức bình quân:

Xét về mức tiền lương bình quân trong năm, nhóm FDI có tiền lương bình quân năm 2019 là 6.300.000 đồng/người/tháng tăng 7,7% so với năm trước.

Nhóm công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức tiền lương bình quân năm 2019 là 5.850.000 đồng/người/tháng tăng 11,4% so với năm trước.

Nhóm công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước có mức tiền lương bình quân năm 2019 là 5.900.000 đồng/người/tháng tăng 11,5% so với năm trước.

Nhóm doanh nghiệp dân doanh có mức tiền lương bình quân năm 2019 là 5.950.000 đồng/người/tháng tăng 12,6 % so với năm trước.

Thống kê của Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho thấy, năm 2019, kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố tiếp tục có chuyển biến tích cực. Hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp có hiệu quả và đã trả tiền lương theo năng xuất, chất lượng công việc nên tiền lương người lao động đã tăng cao hơn so với năm 2018 bình quân xấp xỉ khoảng 11%.

 Hoàng Mạnh