1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hà Nam: Dành 855 tỷ phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025

Đức Văn

(Dân trí) - Trong giai đoạn 2021-2025, Hà Nam dự kiến dành 855 tỷ đồng cho phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN). Đào tạo cho 92.500 người, trên 90% có việc làm hoặc có năng suất cao…

Trong kế hoạch phát triển GDNN trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, Hà Nam sẽ dự kiến dành 855 tỷ đồng cho phát triển GDNN.

Các cơ sở GDNN thuộc tỉnh Hà Nam quản lý tuyển sinh và đào tạo cho 92.500 người, trên 90% có việc làm hoặc có năng suất cao, 10% cơ sở GDNN tự chủ về tài chính.

Hà Nam: Dành 855 tỷ phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025 - 1

Trung tâm GDNN-GDTX Duy Tiên, tỉnh Hà Nam khai giảng các lớp đào tạo nghề

Trong 5 năm qua, tổng kinh phí chi cho hoạt động GDNN là trên địa bản tỉnh Hà Nam là 480 tỷ đồng. Theo số liệu, hiện nay các giáo viên thuộc các cơ sở GDNN thuộc tỉnh Hà Nam quản lý có 337 người. Trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 21 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo 82 nghề với 16 nghề trọng điểm.

Giai đoạn 2016-2020, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh tuyển sinh, đào tạo được 88.860 người, trong đó: Cao đẳng: 2.820 người; trung cấp: 3.381 người, sơ cấp và đào tạo thường xuyên: 82.651 người. Tỷ lệ có việc làm đạt từ 85% tới 90%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70% trong năm 2020.

Tuy nhiên, theo đánh giá, công tác GDNN của tỉnh Hà Nam vẫn gặp nhiều khó khăn do nguồn lực đầu tư hạn chế; trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo tại các cơ sở giáo dục còn thiếu, đặc biệt là các nghề kỹ thuật; tuyển sinh hệ cao đẳng đạt thấp, một số nghề khó tuyển sinh; đội ngũ giáo viên một số nghề còn thiếu…

Để giải quyết được những khó khăn, thúc đẩy công tác GDNN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục đổi mới và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi cơ cấu lao động.

Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức, các phương thức đào tạo nghề phù hợp với đối tượng học nghề và yêu cầu sản xuất, kinh doanh, nhấn mạnh đào tạo theo hướng thực hành, đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có kỹ năng nghề tương ứng với trình độ đào tạo, góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo an sinh xã hội.

Hà Nam: Dành 855 tỷ phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025 - 2

Một buổi tư vấn giới thiệu việc làm, đào tạo và học nghề trên địa bàn thị xã Duy Tiên

Tỉnh Hà Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 trở thành tỉnh có công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong Kế hoạch phát triển GDNN giai đoạn 2021-2025, Hà Nam phấn đấu các cơ sở GDNN tuyển sinh và đào tạo khoảng 92.500 người, ít nhất có 90% có việc làm hoặc có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75% (trong đó tỷ lệ có chứng chỉ bằng cấp đạt 60%) vào năm 2025. Có 1 trường được kiểm định đánh giá, công nhận đạt tiêu chí của trường chất lượng cao.

Trong các giải pháp trọng tâm, tỉnh sẽ tập trung tiếp tục đổi mới, chuẩn hóa các điều kiện đảm bảo chất lượng GDNN về chương trình, giáo trình đào tạo, phát triển đội ngũ quản lý, nhà giáo, cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo; tăng cường tự chủ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; đẩy mạnh việc huy động nguồn lực từ xã hội hóa, từ doanh nghiệp đối với công tác GDNN; tăng cường gắn kết GDNN với thị trường lao động và việc làm bền vững.

Trong buổi làm việc với đoàn công tác Tổng cục GDNN, đoàn công tác đã đánh giá rất cao kết quả đào tạo nghề của Hà Nam những năm qua và kế hoạch phát triển GDNN của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025.

Trong báo cáo tóm tắt kết quả chuẩn bị các nội dung để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Hà Nam có đề ra phương hướng nhiệm vụ mục tiêu trọng tâm trong phát triển kinh tế, xã hội phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh Hà Nam sẽ có khoảng 1000 doanh nghiệp.

Vì vậy, công tác phát triển GDNN của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025 ở giai đoạn này cũng vô cùng cấp bách và quan trọng.