1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Được cử đi công tác nước ngoài đóng BHXH thế nào?

Bà Lương Thị Vân Anh là giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Cao Bằng. Tháng 12/2015, bà được cử sang dạy tại 1 trường Trung cấp nghề ở Quảng Tây, Trung Quốc theo thỏa thuận về hợp tác giáo dục. Cơ quan bà hỗ trợ đóng BHXH 40% lương, 60% còn lại bà phải tự đóng. Bà Vân Anh hỏi, như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Tiết đ, Điểm 1, Mục a Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 và tại Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/20015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cử đi học, thực tập, công tác trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương ở trong nước thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

Mức đóng, phương thức đóng của người lao động, người sử dụng lao động được thực hiện theo quy định của Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo nội dung trình bày, bà Vân Anh là viên chức được cơ quan có quyết định cử đi công tác ở nước ngoài và được hưởng 40% tiền lương. Như vậy, bà Vân Anh thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Tiền lương tháng đóng BHXH đối với bà Vân Anh là tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Vì vậy, việc cơ quan chỉ đóng BHXH 40% tiền lương đối với bà Vân Anh là không đúng quy định của Luật BHXH.

Theo Chinhphu.vn