Thứ bảy, 09/07/2016 - 14:03

Đối tượng nào được tăng lương hưu?

Người họ hàng của tôi là bà Trịnh Thu Hằng, trú tại khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, nghỉ hưởng chế độ hưu từ ngày 1/9/2015. Khi tính lương hưu, cơ quan BHXH không điều chỉnh thêm 8% lương hưu đối với trường hợp của bà.

Đối tượng nào được tăng lương hưu? - 1

Tôi xin hỏi, cơ quan BHXH tính lương hưu cho bà Hằng như vậy có đúng không?

Trả lời :

BHXH tỉnh Tây Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/1/2015 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 2/2/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP.

Đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1/1/2015 thì từ ngày 1/1/2015 được điều chỉnh mức hưởng tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng.

Qua xem hồ sơ lưu tại BHXH tỉnh Tây Ninh, bà Trịnh Thu Hằng nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/2/2016 theo Quyết định số 61/QĐ-HU ngày 30/9/2015 của Huyện ủy Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Do đó, bà Trịnh Thu Hằng không thuộc đối tượng được điều chỉnh tăng thêm 8% lương hưu theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP.

Theo Chinhphu.vn

Mới nhất