Thứ năm, 01/02/2018 - 06:00

Doanh nghiệp điện tử: Phát hiện gần 1.800 vi phạm trong lĩnh vực lao động

Dân trí

Đây là kết quả thanh tra của Bộ LĐ-TB&XH, được công bố hôm 31/1 tại Hà Nội. Cuộc thanh tra được thực hiện trong năm 2017 tại 216 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử tại VN.

Theo ông Nguyễn Tiến Tùng - Chánh Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH, qua thanh tra tại 216 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử, đoàn thanh tra đã phát hiện gần 1.800 sai phạm, bình quân 8,3 sai phạm/doanh nghiệp.

Trong đó, đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 27 doanh nghiệp và báo cáo người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt hành chính. Tổng số tiền xử phạt hành chính là hơn 1,4 tỷ đồng.

Thống kê cho thấy, sai phạm thường diễn ra nhất tại các doanh nghiệp điện tử là việc không đảm bảo nội dung hợp đồng đúng luật định, chưa thể hiện được đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động. Vi phạm này xuất hiện ở 132 doanh nghiệp.

Đặc biệt, 100% các doanh nghiệp bị thanh tra đều có tình trạng làm thêm giờ, trong đó có khoảng hơn 60% DN vi phạm quy định về làm thêm giờ.

“Nguyên nhân của những sai phạm trên xuất phát từ việc người sử dụng lao động, người lao động chưa nhận thức hết được vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại doanh nghiệp” - ông Nguyễn Tiến Tùng nói.

Ngoài ra, trình độ chuyên môn của cán bộ nhân sự, cán bộ về ATVSLĐ còn hạn chế, nhiều cán bộ ATVSLĐ còn cho rằng môi trường làm việc trong lĩnh vực điện tử là sạch, không có nguy cơ nào gây mất ATVSLĐ...

Qua thanh tra tại 216 doanh nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH tổng hợp một số sai phạm thường gặp, như: Nội dung hợp đồng không đảm bảo quy định, chưa thể hiện được đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động (132 doanh nghiệp); Không thực hiện đối thoại định kỳ tại nơi làm việc 03 tháng/lần (92 doanh nghiệp); Huy động người lao động làm thêm giờ quá thời gian quy định (130 doanh nghiệp).

Ngoài ra, việc không thống kê số lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động diễn ra ở 54 doanh nghiệp; Không tổ chức huấn luyện ATVSLĐ hoặc huấn luyện không đầy đủ (74 doanh nghiệp); Không lập kế hoạch ATVSLĐ hoặc xây dựng không đầy đủ nội dung (56 doanh nghiệp); Không quan trắc môi trường lao động (50 doanh nghiệp)…

Hoàng Mạnh