1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thừa Thiên Huế:

Định hướng nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số tại Thừa Thiên Huế

(Dân trí) - Ngày 15/5, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành kế hoạch điều tra thực trạng thanh niên dân tộc thiểu số chưa có việc làm để định hướng nghề, tìm việc làm và xuất khẩu lao động.

Theo đó, đối tượng điều tra, khảo sát là thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số (học sinh đã tốt nghiệp THPT, sinh viên ra trường chưa có việc làm) trong độ tuổi từ 18 đến 35 ở hai huyện miền núi Nam Đông, A Lưới và một số địa bàn nơi có đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại huyện Phú Lộc, Phong Điền và thị xã Hương Trà.

Kế hoạch của tỉnh là nhằm nắm rõ tình hình và thực trạng thanh niên vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tốt nghiệp từ Trung học phổ thông đến sau Đại học chưa có việc làm. Qua đó, tỉnh sẽ thực hiện công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề để người dân có thêm thông tin, tiếp cận và hiểu rõ chính sách học nghề tại chỗ.

Định hướng nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số tại Thừa Thiên Huế - 1

Chủ tịch UBND huyện A Lưới - Nguyễn Mạnh Hùng (áo xanh ca ro) đi khảo sát mô hình trồng chuối tại địa bàn

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ điều chỉnh một số chính sách dạy nghề cho phù hợp với đặc thù về kinh tế - xã hội, tập quán sản xuất và trình độ của người dân tộc thiểu số; góp phần giảm nghèo bền vững, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng chỉ rõ trong kế hoạch này là phải đa dạng hóa các hình thức đào tạo và cách thức tổ chức lớp dạy nghề phù hợp với điều kiện thực tế, phong tục, tập quán và sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời kế hoạch này cần xây dựng mô hình điểm sáng về khởi nghiệp, xuất khẩu lao động để nhân rộng cho thanh niên dân tộc thiểu số khác học tập, noi theo tiến đến làm theo để tăng thu nhập, ổn định đời sống.

Định hướng nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số tại Thừa Thiên Huế - 2

Bạn trẻ trồng nấm rơm tại A Lưới

Định hướng nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số tại Thừa Thiên Huế - 3

Mô hình nuôi bò thành công tại huyện miền núi A Lưới (ảnh: Nguyễn Mạnh Hùng)

Đại Dương