Điều kiện công chức tập sự được hưởng 100% lương

Năm 2016, bà Nguyễn Thị Bích Truyền trúng tuyển công chức UBND thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Huyện Vĩnh Thạnh là một trong ba huyện miền núi, huyện nghèo của tỉnh.

UBND thị trấn và UBND huyện cách nhau khoảng 0,5km, đều nằm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg.

Tất cả cán bộ công chức công tác trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh đều được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ, thời gian tập sự đều được hưởng 100% lương. Tuy nhiên, bộ phận Tài chính - Kế toán thị trấn lại chi cho bà Truyền 85% lương trong thời gian tập sự. Bà Truyền hỏi, như vậy có đúng quy định không?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ xác định đơn vị hành chính miền núi để thực hiện chế độ, chính sách khi tập sự của công chức cấp xã theo quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 6/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố là Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tuy nhiên, thị trấn Vĩnh Thạch không có tên trong danh sách các xã quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg nêu trên nên công chức được tuyển dụng vào thị trấn Vĩnh Thạnh không thuộc đối tượng hưởng 100% lương khi tập sự.

Theo baochinhphu.vn