Đề xuất "nới" điều kiện hỗ trợ của Gói an sinh 62.000 tỷ đồng

Hoàng Mạnh

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung vừa ký Tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Theo đó, dự thảo đã có nhiều điểm mới sửa đổi theo hướng thông thoáng, giảm bớt các điều kiện nhằm giúp người lao động, người sử dụng lao động và các đối tượng liên quan dễ dàng tiếp cận nguồn hỗ trợ từ Gói an sinh 62.000 tỷ đồng của Chính phủ nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Dự thảo do Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp và có tham khảo nhiều bộ, ngành trong việc rà soát sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Đề xuất nới điều kiện hỗ trợ của Gói an sinh 62.000 tỷ đồng - 1

Mở rộng đối tượng hỗ trợ từ Nghị quyết số 42/NQ-CP  

Theo đó, tờ trình đề xuất mở rộng hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn hợp động lao động, nghỉ việc không hưởng lương tại “cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông".

Về thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ 1/2/2020 và không quá 3 tháng.

Quy định này nhằm nới rộng thời điểm bắt đầu tạm hoãn từ 1/2/2020 (tháng Việt Nam công bố dịch) nhằm hỗ trợ cho các đối tượng có thời gian tạm hoãn kéo dài từ trước 1/4/2020 tới tháng 4, tháng 5 và tháng 6/2020 để tránh thiệt thòi cho đối tượng.

Đồng thời, việc linh động về thời điểm nhưng vẫn đảm bảo thời gian hỗ trợ không quá 3 tháng. 

Giảm điều kiện cho vay trả lương ngừng việc  

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất bỏ điều kiện “đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động”. 

Sửa điều kiện khó khăn về tài chính

Tờ trình đề xuất sửa điều kiện khó khăn về tài chính như sau: “Người sử dụng lao động có doanh thu quý I/2020 giảm 20% trở lên so với quý IV/2019 hoặc doanh thu của quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019”. Mục đích nhằm cụ thể hóa tiêu chí xét duyệt hồ sơ cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vồn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đồng thời, Bộ đề xuất kéo dài khoản thời gian lao động ngừng việc được hỗ trợ từ "trong khoảng thời gian từ tháng 4 - 6/2020 " thành "trong khoảng thời gian từ tháng 4 -12/2020" để tiếp tục hỗ trợ cho người sử dụng lao động đến hết năm 2020 bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách. Tuy nhiên, thời gian hỗ trợ cho vay vẫn không quá 3 tháng.

Bộ cũng đề xuất lược bỏ nội dung "để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc" bởi trong thực tiễn quy định này làm phát sinh thủ tục trong quá trình giải ngân của ngân hàng, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc linh hoạt các nguồn kinh phí để trả lương ngừng việc nhằm giữ chân người lao động.

Đề xuất nới điều kiện hỗ trợ của Gói an sinh 62.000 tỷ đồng - 2

Giảm điều kiện được tạm hoãn đóng BHXH 

Tờ trình quy định, điều kiện để người sử dụng lao động được tạm hoãn vào quỹ hưu trí tử tuất từ “giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch” xuống còn “giảm từ 20% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch”.

Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận gói hỗ trợ tốt hơn trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh hiện nay. 

Theo phân tích của Bộ LĐ-TB&XH, với phương án giảm từ 50% xuống còn 20% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên, dự kiến có khoảng 70% số doanh nghiệp đủ điều kiện.

Đồng thời, trong trường hợp có khoảng từ 30% - 50% số doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tương ứng khoảng từ 120.000 - 200.000 doanh nghiệp với khoảng từ 3,2 - 5,4 triệu lao động được tạm dừng đóng với số tiền giảm một tháng khoảng từ 3.969 - 6.618 tỷ đồng. 

Bổ sung đối tượng, quy định tại Quyết định 15/2020/QĐ-TTg

 Cũng trong Tờ trình, Bộ LĐ-TB&XH đã đề nghị bổ sung đối tượng: “Cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông” tại khoản 3 Điều 1 để thống nhất với dự thảo Nghị quyết số 42/NQ-CP.

Đồng thời bỏ nội dung quy định tại khoản 2 Điều 13: “Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc” để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, quy định cụ thể lại như sau:

“2. Người sử dụng lao động có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu của quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.”

Ngoài ra, Tờ trình cũng đề xuất bãi bỏ Điều 14 trong Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg bao gồm các thủ tục hành chính phê duyệt bởi cấp huyện và cấp tỉnh. Doanh nghiệp trực tiếp kê khai hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo trình tự, thủ tục quy định.