Chủ nhật, 16/12/2018 - 08:57

Đà Nẵng: Xử lý những doanh nghiệp chây ì, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Dân trí

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký văn bản đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố và các sở, ban, ngành chức năng tăng cường thực hiện chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác tuyên truyền về pháp luật lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH) bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật lao động, tiền lương, BHXH của người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thành phố. Tăng cường thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật lao động, tiền lương, không để xảy ra tình trạng nợ lương của các doanh nghiệp trên địa bàn; phối hợp thanh tra liên ngành và kiên quyết xử lý các vi phạm về BHXH.

Bảo hiểm xã hội thành phố có trách nhiệm thông báo cho đại diện công đoàn cơ sở của doanh nghiệp về tình hình nợ BHXH của doanh nghiệp để công đoàn, người lao động có cơ sở làm việc, yêu cầu người sử dụng lao động đóng BHXH đầy đủ cho người lao động. Trong trường hợp chậm trễ phải báo ngay cho Thanh tra BHXH, đồng thời gửi danh sách các doanh nghiệp nợ BHXH đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Liên đoàn Lao động thành phố để biết và phối hợp xử lý kịp thời.

UBND TP Đà Nẵng giao các sở, ngành xử lý mạnh những doanh nghiệp chây ì, trốn đóng bảo hiểm xã hội
UBND TP Đà Nẵng giao các sở, ngành xử lý mạnh những doanh nghiệp chây ì, trốn đóng bảo hiểm xã hội

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Bảo hiểm xã hội thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về BHXH của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp chây ì, nợ đọng, trốn đóng BHXH, không để xảy ra tình trạng nợ BHXH kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động.

Đối với các đơn vị chây ì, nợ đọng, trốn đóng BHXH, đề nghị BHXH thành phố phải có giải pháp xử lý mạnh; trường hợp đủ cơ sở pháp lý, lập hồ sơ chuyển cho Công an thành phố để điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

UBND TP Đà Nẵng đề nghị Công an thành phố phối hợp, tiếp nhận hồ sơ do cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố chuyển đến, khẩn trương xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, nắm tình hình và có giải pháp xử lý đối với các doanh nghiệp, đơn vị nợ lương, nợ đọng BHXH, đặc biệt các doanh nghiệp, đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài nhằm tránh tình trạng chủ sử dụng lao động bỏ trốn. 

Liên đoàn Lao động thành phố có trách nhiệm nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn các cấp trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Trường hợp người lao động muốn khởi kiện doanh nghiệp, đơn vị tại Tòa án thì Liên đoàn Lao động thành phố hướng dẫn thủ tục khởi kiện và đại diện cho người lao động, tập thể người lao động khởi kiện tại Tòa án.

Khánh Hồng