Đà Nẵng phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

(Dân trí) - UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản về triển khai thực hiện phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bưu điện thành phố, UBND các quận huyện và các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Trong đó, tập trung tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT, nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện chính sách BHXH tự nguyện để người dân thuận tiện tham gia.

bao hiem xa hoi.jpg

Đà Nẵng phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bưu điện thành phố phối hợp với BHXH xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Đồng thời, phối hợp với cơ quan BHXH các cấp, chính quyền địa phương tổ chức các buổi tọa đàm, tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT đến người dân ngay tại các khu dân cư, trọng tâm ở các địa bàn có số người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp. 

UBND các quận, huyện phối hợp với cơ quan BHXH các cấp và cơ quan Bưu điện tăng cường tuyên truyền chính sách BHYT, BHXH trên địa bàn. UBND phường xã triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, tạo điều kiện để cơ quan BHXH, Bưu điện các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động người dân trong độ tuổi lao động tham gia BHXH tự nguyện.

Khánh Hồng