Đà Nẵng hỗ trợ người dân gặp khó do dịch Covid-19

Khánh Hồng

(Dân trí) - Đà Nẵng sẽ hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong vùng cách ly y tế và người dân gặp khó khăn ở tại cộng đồng do dịch Covid-19.

Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Đà Nẵng vừa có văn bản gửi UBMTTQ Việt Nam thành phố về hỗ trợ người dân gặp khó do dịch Covid-19.

Đà Nẵng hỗ trợ người dân gặp khó do dịch Covid-19 - 1

Đà Nẵng sẽ hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn tại công đồng với 15 kg gạo/khẩu/1 tháng và thực phẩm, nhu yếu phẩm (nếu có).

Theo Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Đà Nẵng, trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thành phố đã nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ tiền, hàng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố.

Để việc hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trên địa bàn thành phố đảm bảo thống nhất giữa các địa phương, trên cơ sở nội dung thống nhất tại cuộc họp ngày 15/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng đề nghị UBMTTQ Việt Nam thành phố thống nhất mức hỗ trợ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho các đối tượng khó khăn.

Đà Nẵng hỗ trợ người dân gặp khó do dịch Covid-19 - 2

Hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong vùng cách ly y tế: 5 kg gạo/khẩu/14 ngày, thực phẩm và nhu yếu phẩm trị giá 40.000 đồng/khẩu/ngày

Cụ thể, hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong vùng cách ly y tế: 5 kg gạo/khẩu/14 ngày, thực phẩm và nhu yếu phẩm trị giá 40.000 đồng/khẩu/ngày (trong thời gian thực hiện cách ly y tế theo quy định).

Hỗ trợ người dân gặp khó khăn ở tại cộng đồng với 15 kg gạo/khẩu/1 tháng và thực phẩm, nhu yếu phẩm (nếu có).

Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Đà Nẵng đề nghị UBMTTQ Việt Nam thành phố sớm có hướng dẫn để các địa phương triển khai thực hiện.