Đã đóng BHXH bắt buộc, công chức có được miễn tập sự?

Bà Bùi Thị Lệ tốt nghiệp Đại học Huế năm 2007 và được nhận vào làm việc tại Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông, có đóng BHXH. Đến hết năm 2009, bà xin thôi việc theo nguyện vọng và chưa nhận trợ cấp BHXH một lần.

Ngày 12/1/2012, Bà Lệ được tuyển dụng vào chức danh Tư pháp - Hộ tịch của UBND xã Hải Hoà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Theo quyết định tuyển dụng, bà Lệ phải thực hiện chế độ tập sự 12 tháng kể từ ngày 1/2/2012. Bà Lệ đã nhiều lần làm đơn đề nghị được miễn chế độ tập sự nhưng không được giải quyết. Ngày 30/3/2013, bà nhận quyết định bổ nhiệm ngạch công chức, hưởng 100% lương bậc 1, hệ số 2,34, thời gian hưởng tính từ ngày 1/2/2013.

Bà Lệ hỏi, trường hợp của bà có được miễn chế độ tập sự không? Nếu được miễn thì bà được xếp lương như thế nào? Thời gian bà Lệ công tác tại Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông có được tính vào thời gian công tác để xét nâng bậc lương thường xuyên không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời bà Bùi Thị Lệ như sau:

Thời điểm UBND xã Hải Hoà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá thực hiện việc tuyển dụng bà Bùi Thị Lệ vào làm việc tại xã Hải Hoà, vị trí chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch (tại Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 12/1/2012 của UBND huyện Tĩnh Gia) là theo quy định tại Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nghị định số 114/2003/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc, chưa nhận trợ cấp BHXH một lần trước khi được tuyển dụng để làm căn cứ tính thời gian tập sự hoặc miễn thực hiện chế độ tập sự sau khi được tuyển dụng vào công chức cấp xã.

Vì vậy, không có căn cứ pháp lý để tính thời gian tập sự hoặc miễn thực hiện chế độ tập sự khi được tuyển dụng vào công chức cấp xã đối với trường hợp bà Bùi Thị Lệ tại Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 12/1/2012 nêu trên.

Theo Chinhphu.vn

Tin liên quan
Đang được quan tâm