Thứ hai, 08/04/2019 - 12:52

Cuối năm 2019: Tỷ lệ lao động tham gia BHXH đạt 32,3 %

Dân trí

Đây là một trong những tiêu chí được BHXH VN đặt ra trong Quyết định số 357/QĐ-BHXH về việc giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019 - 2021.

Theo đó, Tổng giám đốc BHXH VN đã giao cho cơ quan BHXH 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH năm 2019 đạt tỷ lệ bao phủ 32,3% lực lượng lao động toàn quốc, năm 2020 là 33,9% và năm 2021 là 35,6%.

Về phát triển tỉ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, BHXH VN hướng tới tỷ lệ bao phủ trong các năm 2019, 2010, 2021 lần lượt là: 27,3%; 28,6% và 29,8%.

Đươc biết, cả nước có khoảng 14,5 triệu người tham gia BHXH, chiếm tỷ lệ khoảng 27 % tổng số người trong độ tuổi lao động.

Cuối năm 2019: Tỷ lệ lao động tham gia BHXH đạt 32,3 % - 1

Nhằm cụ thể hoá mục tiêu trên, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố căn cứ chỉ tiêu được giao, tham mưu với UBND trình HĐND cùng cấp thông qua chỉ tiêu thực hiện BHXH, BH thất nghiệp trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

Bên cạnh đó, BHXH các tỉnh, thành phố cần đề xuất ngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ thêm cho người dân tham gia BHXH tự nguyện; tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ dữ liệu với các sở, ngành liên quan, thanh tra, kiểm tra để phát triển đối tượng, xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BH thất nghiệp…

Về mở rộng mạng lưới đại lý thu, BHXH VN đề nghị các cơ quan BHXH các tình, thành đảm bảo mỗi thôn, bản, tổ dân phố có ít nhất 1 điểm thu BHXH tự nguyện. Việc triển khai thu cần được định kỳ 6 tháng, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu BHXH, BH thất nghiệp được giao tại địa phương và báo cáo BHXH Việt Nam kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

BHXH Việt Nam giao cho Ban Thu chỉ đạo, hướng dẫn BHXH tỉnh, thành phố phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai phát triển số người tham gia BHXH, BH thất nghiệp theo các phương án, đề án và giải pháp phù hợp với từng địa phương.

Đồng thời, công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BH thất nghiệp tại các đơn vị, tổ chức sử dụng lao động cần được thực hiện và xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật…

Phan Minh