Công ty không cho nghỉ phép là sai luật

Em làm cho 1 công ty tư nhân được hơn 1 năm. Công ty này quy định là công nhân không được dùng phép năm của mình.


Công ty vẫn trả lương cho ngày phép đó mỗi tháng nhưng lại không cho công nhân được nghỉ (công ty quy định luôn như vậy chứ không hề thỏa thuận trước với công nhân) nên khi công nhân có việc gia đình thì xin nghỉ sẽ bị trừ lương nặng hơn.

Theo các anh/chị công ty làm vậy có sai pháp luật không? Và công nhân tụi em phải làm cách nào để được giải quyết nghỉ phép năm khi cần.
công ty, luật, nghỉ phép

Luật sư tư vấn:

Điều 111 Bộ luật Lao động quy định về nghỉ hằng năm

1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.

3. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

4. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

Như vậy, nghỉ hằng năm là quyền lợi của người lao động được Bộ luật Lao động 2012 quy định. NSDLĐ có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 73 và Khoản 2 Điều 119 Bộ luật Lao động 2012, các quy định của công ty bao gồm Nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể không được trái với quy định của pháp luật, trừ trường hợp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo Vietnamnet.vn
Đang được quan tâm