Công nhân quốc phòng thôi việc có được trợ cấp hàng tháng?

Bà Nguyễn Thị Lừng (Hải Phòng) làm công nhân quốc phòng từ tháng 11/1977, trực tiếp sản xuất hàng vũ khí, chiến dịch sản xuất ngày đêm tăng ca để phục vụ biên giới, hải đảo, Lào, Campuchia. Tháng 10/1995, bà Lừng xin thôi việc, được nhà máy trợ cấp 18 tháng gạo, đến nay chưa được hưởng thêm chế độ nào.

Bà Lừng hỏi, bà có được hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc không? Nếu được thì có được truy lĩnh không?

Về vấn đề này, Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị trả lời như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì công nhân viên chức quốc phòng, công nhân viên chức Nhà nước, chuyên gia các ngành trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc thuộc địa bàn các huyện biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ truy quét Pulrô ở Tây Nguyên hoặc làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia sau ngày 30/4/1975, đã thôi việc trước ngày 1/1/1995, hiện không thuộc diện đang hưởng một trong các chế độ: hưu trí, mất sức lao động, bệnh binh hàng tháng hoặc đang công tác hưởng lương từ ngân sách Nhà nước có tham gia đóng BHXH bắt buộc thì thuộc đối tượng được xem xét, giải quyết hưởng chế độ theo quy định tại Quyết định nêu trên.

Căn cứ quy định nêu trên, theo nội dung thư phản ánh, bà Lừng thôi việc tháng 10/1995, do đó không thuộc đối tượng được áp dụng thực hiện chế độ, chính sách theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Chinhphu.vn

Đang được quan tâm