Thứ tư, 03/06/2020 - 08:32

Công đoàn VN: Cắt giảm hoạt động để dành nguồn lực hỗ trợ người lao động

Dân trí

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành công văn về việc triển khai một số giải pháp tập trung nguồn lực để hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn vì đại dịch Covid-19.

Công đoàn VN: Cắt giảm hoạt động để dành nguồn lực hỗ trợ người lao động - 1

Theo đó, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN yêu cầu các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn rà soát chương trình công tác năm 2020, cắt giảm, điều chỉnh các nội dung chưa thực sự cấp thiết (như tổ chức hội thi, hội thảo, tọa đàm, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, đi công tác nước ngoài, một số dự án đầu tư xây dựng mới hoặc sửa chữa chưa triển khai…).

Các hoạt động trên nhằm tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên, người lao động, góp phần ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho công nhân, lao động.

Việc điều chỉnh này dựa trên căn cứ kết luận Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ mười hai (khóa XII), nhằm tập trung các nguồn lực để hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19.

Đối với các hoạt động được triển khai, Tổng LĐLĐ VN yêu cầu cần cân nhắc quy mô, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế.

Tổng LĐLĐ VN cũng khuyến khích các cấp công đoàn tích cực huy động nguồn lực xã hội, mở rộng các đối tác phúc lợi để mang lại lợi ích cho người lao động; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Công văn đề nghị các các đơn vị kêu gọi, vận động cán bộ công đoàn chuyên trách ủng hộ mỗi tháng 1 ngày lương, trong vòng 3 tháng kể từ tháng 6/2020 đến tháng 8/2020 để hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19.

Số tiền kêu gọi, vận động được thu về Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; công đoàn ngành Trung ương và tương đương; công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ VN theo dõi và sử dụng tại Quỹ Xã hội của đơn vị.

Công văn cũng yêu cầu các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về Tổng Liên đoàn để được giải quyết.

Minh Anh