Con liệt sĩ nhưng vẫn phải đóng BHYT bằng tiền lương?

(Dân trí) - Tôi là viên chức nhà nước, bố tôi là liệt sĩ. Theo quy định mới, thân nhân liệt sĩ được Nhà nước mua thẻ BHYT. Nhưng cơ quan tôi vẫn trích tiền lương của tôi để đóng BHYT. Điều này có đúng không? Thân nhân nào của quân nhân tại ngũ, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu được Nhà nước mua BHYT?

Con liệt sĩ nhưng vẫn phải đóng BHYT bằng tiền lương? - 1

Ông Hoàng Văn Chiến, Hà Nội hỏi.

Về trường hợp người có bố là liệt sĩ nhưng vẫn phải dùng tiền lương đóng BHYT:

BHXH Việt Nam trả lời:

Căn cứ vào Điều 12 và Khoản 2, Điều 13 Luật BHYT.

Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 Luật BHYT.

Theo đó, đối tượng người lao động xếp thứ tự thứ 1, thân nhân liệt sỹ xếp thứ tự thứ 15 nên cơ quan của ông trích tiền lương để đóng BHYT là đúng quy định của pháp luật về BHYT.

Về trường hợp đối tượng thân nhân nào của quân nhân tại ngũ, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu được NSNN mua BHYT.

BHXH VN trả lời:

Các căn cứ cụ thể: Điểm d, Khoản 3, Điều 1 Thông tư liên tịch số 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC; Điểm a, Khoản 3, Điều 2 Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC.

Thân nhân của quân nhân tại ngũ, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu được NSNN mua BHYT, gồm có:

- Bố đẻ, mẹ đẻ; bố đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc của chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng;

- Vợ hoặc chồng;

- Con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị khuyết tật, mất khả năng lao động theo quy định của pháp luật.

Phan Minh lược ghi

Tin liên quan
Đang được quan tâm