Chuyên gia dự án Nhà nước: Lương tháng tối đa khoảng 60 triệu đồng

(Dân trí) - Đây là nội dung trong Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH vừa được Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành. Bên cạnh mức lương cao nhất đạt 67.500.000 đồng/người/tháng, các chuyên gia có thể được nhận mức lương ở 3 mức thấp hơn, căn cứ theo từng chức danh, bằng cấp...

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH nêu rõ, mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước sẽ là cơ sở lập, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đối với gói thầu sử dụng vốn Nhà nước hoặc vốn của doanh nghiệp Nhà nước theo quy định của Luật Đấu thầu.

Theo đó, 4 mức lương sẽ được áp dụng đối với chuyên gia tư vấn trong nước, gồm: Mức lương không quá không quá 40.000.000 đồng/người/tháng, không quá 30.000.000 đồng/người/tháng, không quá 20.000.000 đồng/người/tháng và 15.000.000 đồng/người/tháng. Các mức lương tùy thuộc vào chức danh, kinh nghiệm làm việc, bằng cấp của chuyên gia…

Mức lương của chuyên gia tư vấn quy định tại thông tư này là mức tối đa, đã bao gồm tiền lương của những ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ làm việc hưởng nguyên lương theo quy định của Bộ luật Lao động. Chi phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân thuộc trách nhiệm của người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thông tư 02 cũng nêu rõ, trong trường hợp dự án, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, sử dụng công nghệ hiện đại đòi hỏi chuyên gia tư vấn có trình độ chuyên môn kỹ thuật đặc biệt …chủ đầu tư hoặc bên mời thầu lựa chọn, báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định mức lương chuyên gia tư vấn cao hơn nhưng tối đa không quá 1,5 lần so với mức lương quy định.

Với phần bổ sung này, mức lương tháng của chuyên gia tư vấn trong nước cao nhất sẽ đạt tới mức khoảng 60.000.000 đồng/người.

Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2015.

Hoàng Mạnh

Đang được quan tâm