Thứ hai, 05/01/2015 - 10:36

Tìm hiểu thủ tục chuyển bảo hiểm thất nghiệp

Em làm việc tại Bình Dương từ năm 2009. Đến năm 2010, em ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Tìm hiểu thủ tục chuyển bảo hiểm thất nghiệp

Đến 30/12/2014, em sẽ nghỉ việc nhưng phải tới 15/01/2015 công ty mới có sổ bảo hiểm và quyết định chấm dứt hợp đồng lao động. Nhưng nếu trong thời gian đó em về quê thì có cách nào để em chuyển bảo hiểm thất nghiệp về nơi ở để làm bảo hiểm thất nghiệp không (mà không cần về lại Bình Dương)?

Luật sư tư vấn:

Khoản 2 Điều 2 Thông tư 32/2010/TT- BLĐTBXH (sửa đổi bằng Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH) quy định:

“2. Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung được hướng dẫn thực hiện như sau: a) Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo đúng quy định của pháp luật.

Tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được tính nếu người sử dụng lao động và người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ít nhất 01 ngày trong tháng đó.

b) Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây được viết tắt là Trung tâm Giới thiệu việc làm) khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

c) Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm theo quy định tại Điểm b Khoản này, ngày thứ nhất trong 15 ngày nêu trên là ngày ngay sau ngày người lao động đăng ký thất nghiệp, tính theo ngày làm việc.

Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nếu người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc để đăng ký thất nghiệp.

Trường hợp người lao động có nhu cầu đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm giới thiệu việc làm không phải là nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc thì khi đăng ký thất nghiệp phải có xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp của Trung tâm giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 04/2013/TT- BLĐTBXH.

Trong thời hạn 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp người lao động bị thất nghiệp phải nộp đầy đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 đã được sửa đổi, bổ sung tại điều 1 khoản 8 NĐ 100/2012 bao gồm:

- Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

- Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Người lao động khi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp phải xuất trình Sổ BHXH hoặc bản xác nhận của cơ quan BHXH về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp.
Theo Vietnamnet.vn