Chuyển công việc khác có được giữ nguyên lương?

Người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc.

Do nhu cầu sản xuất, công ty của bà Cao Thị Ngọc Quỳnh có giai đoạn sẽ chuyển công nhân làm việc ở các bộ phận khác nhau. Khi công nhân được chuyển làm ở vị trí công việc có trong danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì sẽ được hưởng thêm 5% trợ cấp.

Ngược lại, khi công nhân chuyển về bộ phận với điều kiện môi trường làm việc bình thường, không thuộc danh mục nghề nặng nhọc, độc hại thì không được hưởng phần trợ cấp này.

Bà Quỳnh hỏi, việc chuyển công nhân qua công việc mới mà công việc này không thuộc danh mục công việc nặng nhọc, độc hại dẫn đến không chi trả khoản trợ cấp nặng nhọc, độc hại này thì có được xem là công ty vi phạm "tiền lương công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ" khi điều chuyển công nhân như quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động hay không?

Về vấn đề này, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3, Điều 31 của Bộ luật Lao động năm 2012 thì khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

Người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc.

Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Theo Chinhphu.vn

Bài liên quan
Đang được quan tâm