1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Chế độ hỗ trợ người lao động nghỉ do giãn cách xã hội

Bà Dương Thị Trúc Ly làm việc tại công ty dịch vụ ăn uống tỉnh Bình Dương. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cửa hàng đóng cửa nên bà Ly bị thất nghiệp, đến nay chưa nhận được lương từ công ty.

Bà Ly có hỏi nhưng công ty trả lời do địa phương áp dụng giãn cách xã hội nên chưa thể giải quyết được lương.

Bà Ly hỏi, bà có được đăng ký để nhận gói trợ cấp an sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 không? Nếu được thì phải làm thủ tục như thế nào?

Về vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương trả lời như sau:

Trong nội dung phản ánh bà Ly không nêu rõ tên công ty dịch vụ ăn uống tại Bình Dương và việc bà với công ty có giao kết hợp đồng lao động hay không. Do đó Sở hướng dẫn bà như sau:

Trường hợp bà và doanh nghiệp có giao kết hợp đồng lao động bà Ly sẽ được hưởng một trong các chế độ như sau:

- Chế độ hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với mức 855.000 đồng/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 1 tháng (30 ngày); mức 3.710.000 đồng/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng (30 ngày) trở lên khi thỏa điều kiện quy định tại Điều 13 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc với mức 1.000.000 đồng/người khi thỏa điều kiện quy định tại Điều 17 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Trong trường hợp này bà Ly liên hệ bộ phận hành chính, nhân sự, bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp để lập hồ sơ nhận hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Trường hợp bà Ly không giao kết hợp động lao động: Nếu công việc của bà phù hợp tại Điểm e Điều 1 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Bình Dương thì bà Ly sẽ được hỗ trợ mức 1.500.000 đồng/người/lần (chỉ áp dụng 1 lần duy nhất). Trường hợp này bà Ly liên hệ xã phường nơi cư trú để được hỗ trợ trực tiếp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị bà liên hệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương thông qua số điện thoại 0274.3872067 (Phòng Chính sách lao động) để được hướng dẫn cụ thể.